LEES
Risk & Compliance ESG & Duurzaam financieren

Level II SFDR: website vereisten

In februari publiceerden de Europese toezichthouders (ESA’s) hun definitieve voorstel voor de regelgeving voor verdere invulling van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), de zogeheten Regulatory Technical Standards (verder SFDR RTS). De afgelopen maanden hebben we u iedere maand meegenomen in een nieuw onderdeel van deze SFDR RTS: in februari bespraken we het do no significant harm-principe, in maart schreven we over het meewegen van ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren en in april over de precontractuele informatieverplichting.

Dit keer gaan we in op de website vereisten, aangezien de SFDR RTS ook daar uitgebreide eisen aan stelt.

De productinformatie op de website dient (aanvullende) details te bevatten voor producten die zijn gecategoriseerd als lichtgroen (artikel 8 SFDR) en donkergroen (artikel 9 SFDR). Zo bepaalt de SFDR RTS waar en welke informatie u op de website moet publiceren. De SFDR RTS bevat dan ook een lijst van punten die op die website openbaar moeten worden gemaakt.

Datum:11 oktober 2023

Om te beginnen: 'waar' moet deze informatie staan?

Op de website moet een aparte sub sectie ‘Duurzaamheidsgerelateerde informatie’ opgenomen worden op de productpagina.

Bij het publiceren van deze informatie dient u met volgende aspecten rekening te houden:

  • de wet schrijft voor in welke volgorde de vereiste informatie op de website moet worden geplaatst;
  • de informatie moet voor ieder afzonderlijk product gepubliceerd worden;
  • er gelden extra taalvereisten als uw product in meerdere lidstaten wordt aangeboden.

Vervolgens is van belang 'welke' informatie moet worden gegeven

De wet schrijft exact voor welke informatie er gegeven moet worden. U moet hierbij denken aan informatie over de manier waarop het product de duurzame doelstellingen of promotie van duurzame kenmerken realiseert en hoe u monitort of hieraan voldaan wordt. Daarnaast moet u aangeven welk deel van het product in duurzame beleggingen belegt. Ook moet u bijvoorbeeld informatie geven over het door u uitgevoerde engagement.

Klinkt deze informatie u bekend in de oren? Dat kan kloppen. Een deel van deze informatie staat ook in de precontractuele informatie. Om inhoudelijk te kunnen voldoen aan de website vereisten, kunt u dus gebruik maken van de informatie die u reeds hebt verzameld voor de precontractuele productinformatie.

Dat klinkt simpel, toch? Helaas kunt u de precontractuele productinformatie niet simpelweg met copy paste op de website publiceren. De website vereisten kennen weliswaar veel overeenkomsten met de precontractuele informatie, maar er zijn ook aanvullende eisen die er – zo lijkt het – willekeuring tussen zijn geplaatst. En (mede) daardoor is de volgorde en de inhoud van de website vereisten niet geheel gelijk aan die van de precontractuele productinformatie. Het simpelweg kopiëren van de precontractuele productinformatie is dus geen optie.

Er is echter ook goed nieuws. Het voorgaande betekent niet dat u helemaal geen gebruik kunt maken van de copy paste button. Dit zal zelfs moeten om consistent te zijn. U dient hierbij alleen heel zorgvuldig te werk te gaan. Hoe u dat kunt doen?

Precontractuele informatie versus websiteverplichtingen

Via een tabel die u als volgt indeelt: u maakt een overzicht van de website verplichtingen zoals die in de SFDR RTS zijn opgenomen. Onder elkaar en op sub niveau. Aan de linkerkant voegt u de vereisten vanuit de precontractuele productinformatie toe die overeenkomt met de website verplichting. Als u dat heeft gedaan kunt u nagaan of de informatie die u op de website dient te publiceren al via een andere SFDR verplichting heeft verzameld (of aan het verzamelen bent), bijvoorbeeld voor de verklaring van ongunstige effecten op duurzaamheid (Consideration Statement) of de komende rapportageverplichting. Dit kunt u aan de rechter kant van de tabel toevoegen. De verplichtingen die u dan nog overhoudt zullen dan zelfstandige additionele website verplichtingen betreffen.

Uiteraard is het maken van een tabel geen vereiste. Het helpt u echter wel om de veelheid aan informatie die u moet publiceren te hergebruiken, kruisverbanden tussen de verschillende transparantievereisten te identificeren en consistentie te waarborgen. Daarnaast zorgt de tabel ervoor dat u ook in de toekomst bij bijvoorbeeld wijzigingen in de productinformatie snel alle publicatievereisten kunt verwerken en aanpassen.

Kortom, voor nu een arbeidsintensieve investering, maar wel een waar je nog jarenlang plezier van zult hebben.

Meer weten?

Heb je vragen over website-eisen van de SFDR? Of kun je ondersteuning gebruiken bij het identificeren of implementeren van (aankomende) ESG regelgeving? Wij vertellen je graag meer over ESG regelgeving voor de financiële sector en de impact ervan op je bedrijf. Neem contact met ons op voor meer informatie, of volg onze SFDR e-learning.