LEES
Risk & Compliance

Actieve provisietransparantie en regels voor geautomatiseerd advies

Datum:14 februari 2024

Na veel discussie over nut en noodzaak van aanvullende regels met betrekking tot transparantie over provisie bij schadeverzekeringen treden deze nu definitief in werking. Vanaf 1 juli 2024 moeten adviseurs of bemiddelaars de klant voorafgaand aan de dienstverlening actief informeren over de hoogte van de provisie die zij ontvangen van de aanbieder. Dit geldt voor voor schadeverzekeringen die op of na die datum worden afgesloten.

Uitdagingen en fijnmazig gemiddelde


Het moment van informeren brengt de nodige uitdagingen met zich mee. Als op dat moment nog niet bekend is welk verzekeringsproduct met welke dekking wordt afgesloten, dan kan nog geen helderheid gegeven worden over de te ontvangen provisie. De wetgever heeft dit opgelost door het begrip ‘fijnmazig gemiddelde’ te introduceren. Van adviseurs en bemiddelaars wordt verwacht dat zij een zo nauwkeurig mogelijk gemiddelde hanteren gebaseerd op gemiddelde provisies voor vergelijkbare producten met vergelijkbare risicodekkingen. Het moet dan gaan om een kleine bandbreedte, die uitgedrukt wordt in bedragen. Als tijdens het advies of bemiddelingstraject deze indicatie significant wijzigt dan moet de consument hiervan op de hoogte worden gebracht.

Oplossing voor marktfalen?

De praktijk leert dat consumenten niet actief vragen naar de provisie die een adviseur of bemiddelaar ontvangt van de aanbieder. Daarom is de actieve provisietransparantie bepleit. Het is de vraag welk marktfalen wordt opgelost met de introductie van deze  actieve provisietransparantie. actieve provisietransparantie. Transparantie over provisie is in algemene zin natuurlijk toe te juichen. In hoeverre deze provisietransparantie een positieve bijdrage levert aan een goed gesprek over de dienstverlening, moet nog worden afgewacht. Vanwege het verschil in dienstverlening en de veronderstelde mondigheid en kennis zijn deze transparantieregels niet van toepassing op schadeverzekeringen voor de zakelijke markt.

Geautomatiseerd advies

Met ingang van 1 juli 2024 worden er ook aanvullende eisen gesteld voor geautomatiseerd advies. De AFM heeft vaker aandacht besteedt aan online dienstverlening. Ook in de Agenda voor 2024 van de toezichthouder worden de kansen en risico’s van digitalisering uitgebreid benoemd. Omdat geautomatiseerde systemen in korte tijd veel adviezen kunnen genereren en fouten in de automatisering grote impact hebben gelden aanvullende eisen. Voor geautomatiseerd advies geldt op dat moment dat aan dezelfde eisen moet worden voldaan als fysiek advies.

Periodiek onderzoek en vakbekwaamheid


De volgende kwaliteitseisen moeten waarborgen dat dergelijke adviezen aan dezelfde eisen voldoen als adviezen afgegeven door een natuurlijk persoon. Binnen de organisatie dient minimaal één persoon aangewezen te worden als verantwoordelijke voor het systeem en de adviezen. Die persoon dient te voldoen aan de vakbekwaamheidseisen die gelden voor adviseurs. De onderneming dient van tevoren te bepalen welke doelgroep geschikt is voor het geautomatiseerde advies met betrekking tot het financieel product. Voorafgaand en tijdens de dienstverlening dient een vakbekwame medewerker periodiek te onderzoeken of de verstrekte adviezen passen bij de klant. Als er een fout ontdekt wordt dient de dienstverlening per direct gestaakt te worden. Deze mag weer hervat worden als de fout aantoonbaar hersteld is. Klanten die getroffen worden door onjuiste adviezen moeten hier vervolgens over worden geïnformeerd. 

Vragen


Als je vragen hebt over deze nieuwe regels of hulp nodig hebt bij het implementeren ervan, neem dan contact met ons op. We helpen je graag.