ESG & Sustainable Finance

In een snel veranderende wereld worden onderwerpen op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG) en duurzame financiering cruciale overwegingen voor investeerders, bedrijven en financiële instellingen. Tegelijkertijd wordt het steeds complexer.

Projective Group is gespecialiseerd in het helpen van financiële instellingen, bedrijven en andere belanghebbenden bij het aanpakken van deze problemen, het identificeren en beheren van risico's en het benutten van kansen om concurrentievoordeel, stabiliteit op de lange termijn en groei te stimuleren.

Inzicht in ESG & Duurzaam financieren

Naast het doel om mondiale duurzaamheid te bevorderen, zijn er drie belangrijke redenen waarom ESG tegenwoordig een topprioriteit zou moeten zijn voor financiële instellingen. Ten eerste vereist strenge regelgeving in het Verenigd Koninkrijk en de EU, zoals die van TFCD en CSRD, een robuuste ESG rapportage met betrekking tot financiële verslaglegging, waarbij het nietcompliance volgen van deze regels boetes riskeert.

Ten tweede vragen moderne consumenten en investeerders steeds vaker om ethisch en duurzaam gedreven organisaties, in lijn met de maatschappelijke verwachtingen over zaken als klimaatverandering en verantwoord ondernemen.

Tot slot hebben ESG prestaties een significante invloed op bedrijfsfinanciering, waarbij een sterk ESG imago deuren opent naar Sustainability Linked Loans, wat een duurzamere economie bevordert en tegelijkertijd de financiële stabiliteit en winstgevendheid van een bedrijf kan verbeteren.

Het is duidelijk dat de implementatie van ESG en duurzame financiering in je bedrijf onvermijdelijk is om een toekomstbestendig bedrijf te worden.

Projective Groupexpertise in ESG oplossingen

Klanten wenden zich tot ons voor ondersteuning bij het navigeren door het complexe en veranderende landschap van ESG rapportage en regelgeving, pragmatisch advies en levering van ESG oplossingen. Of u nu duurzaamheid in uw bedrijf wilt verankeren of diensten op het gebied van duurzame financiering op de markt wilt brengen, Projective Group is een beproefde partner. Wij kunnen u ondersteunen bij het ontwikkelen van ESG strategieën die de uitdagingen aangaan en voldoen aan de regelgeving, en tegelijkertijd groei ontsluiten in een steeds veranderend landschap.

Naleving van regelgeving

De regelgeving is allesbehalve duidelijk. Het is moeilijk om compliant te zijn wanneer regels op verschillende niveaus van toepassing zijn en verschillen in andere sectoren. Gelukkig kan Projective Group u door het complexe landschap van ESG regelgeving navigeren.

ESG & Data

Er zijn verschillende gemeenschappelijke uitdagingen in verband met ESG data , waardoor het moeilijk is om deze informatie te verzamelen, te analyseren en effectief te gebruiken.

ESG data beheermogelijkheden omvatten verschillende functionaliteiten die cruciaal zijn voor het verzamelen, opslaan, analyseren en gebruiken van data met betrekking tot milieu-, sociale en bestuurlijke factoren. Onze mogelijkheden ondersteunen u op uw ESG data reis:

1. Data Sourcing: ESG data verzamelen uit verschillende bronnen.

2. Data Opschonen en standaardiseren: verzamelde data moet worden genormaliseerd, gemodelleerd en gevalideerd.

3. Data Integratie en opslag: opgeschoond en gestandaardiseerd data wordt vervolgens geïntegreerd in een centrale opslagplaats, zoals een ESG platform.

4. Data Analyse en rapportage: Geïntegreerd data wordt geanalyseerd met behulp van verschillende tools en technieken.

5. Data Gebruik en toepassing: de laatste fase bestaat uit het toepassen van de inzichten die zijn verkregen uit de data analyse.

Het pensioen- en verzekeringslandschap

ESG stelt pensioenfondsen in staat om hun rol als verantwoordelijke investeerders te versterken en een duurzame samenleving te bevorderen. Door ESG criteria te integreren in beleggingen beperken ze risico's, bevorderen ze waarde op de lange termijn en verbeteren ze hun reputatie. Door ESG te omarmen kunnen pensioenfondsen zowel financieel rendement als een bredere positieve impact nastreven.

Navigeren door regelgevende kaders

Duik met ons in de essentiële regelgeving en kaders van ESG .

Onze oplossingen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen en ESG-informatieverschaffing 

  • Duurzaamheid verankeren in strategie en beleid 
  • Dubbele materialiteitsbeoordelingen uitvoeren
  • Geïntegreerde, auditklare informatievoorziening en rapportage leveren 
  • Het leveren van robuuste Net Zero-overgangsplannen 
  • Beoordeling van leveranciers en tools voor ESG openbaarmaking en emissies

Sustainable finance, voor investeerders en kredietverstrekkers 

  • Duurzaamheidsgerelateerde producten en diensten ontwikkelen
  • ESG integreren in beleggingsadvies 
  • Integratie van externe en interne ESG-data in beleggingsprocessen 
  • Klimaat- en risicodata integreren in portefeuille- en risico-analyse