Onze duurzame bedrijfsvoering

Leading Change in Financial Services

Een adviesbureau met een geweten

Sinds onze oprichting in 2006 heeft Projective Group onze mensen centraal gesteld in alles wat we doen. We leveren regelmatig bijdragen aan pro bono-projecten, vrijwilligersprogramma's en liefdadigheidsbijdragen. Ook leveren we inspanningen op het gebied van duurzaamheid, die onder andere gericht zijn op het verminderen van onze uitstoot van broeikasgassen. 

Net als onze klanten zijn we op weg om onze impact en duurzaamheidsprestaties voortdurend te verbeteren.

Onze DEI Missie

Het is onze missie om ervoor te zorgen dat de diversiteit binnen onze samenleving wordt erkend, weerspiegeld en gerespecteerd op onze werkplek. Projective Group zet zich in om een divers personeelsbestand op te bouwen en tegelijkertijd een inclusieve en authentieke omgeving te stimuleren. We streven ernaar een cultuur te creëren waarin iedereen zich thuis voelt, waarin we erkennen dat we allemaal verschillende omstandigheden hebben en waarin we iedereen die persoonlijk succes wil behalen op een eerlijke manier ondersteunen.

Het ondersteunen van het DEI-plan en Projective Group's inclusieve omgeving is een collectieve verantwoordelijkheid. Dit kan worden bereikt door de toezeggingen die we als organisatie doen, de manier waarop we communiceren en anderen benaderen en hoe we onze verschillen vieren.

We willen ervoor zorgen dat ieders stem wordt gehoord.

Onze duurzaamheidsstrategie

Ons Sustainable Business Committee, onder leiding van onze CEO, komt regelmatig bijeen met een duidelijk mandaat om onze ESG prestaties voortdurend.  

We hebben het Global Compact van de VN ondertekend en hebben ons voorgenomen om tegen 2040 een koolstofemissie van nul te bereiken, tien jaar eerder dan de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs. 

Onze strategie is gebaseerd op onze dubbele materialiteitsbeoordeling en richt zich op vier belangrijke pijlers: onze medewerkers, milieu, bestuur en bedrijfsethiek en een verantwoorde toeleveringsketen. Elke pijler heeft zijn eigen roadmap om onze duurzaamheidsdoelstellingen binnen de gestelde termijnen te bereiken.

Onze Wellbeing missie

Het welzijn van onze mensen is een topprioriteit. We willen niet alleen de fysieke aspecten van welzijn bevorderen, maar ook de emotionele, sociale, professionele en financiële aspecten, die allemaal een belangrijke rol spelen bij het vormgeven van ons leven.

Het is onze missie om alle medewerkers te helpen veerkracht op te bouwen, betrokken en productieve teams te creëren en een positieve impact te hebben op de prestaties van de organisatie.

Voeg je bij onze tribe

We willen je talenten en ambities aanmoedigen, koesteren, erkennen en belonen.

Wij bieden onze mensen en klanten het beste van twee werelden, met de structuur, expertise en kwalificaties van een gevestigde organisatie naast de innovatie, creativiteit en cultuur van een start-up.