LEES
Pensioenen Data

Data Kwaliteit: Een onmisbaar element voor pensioenfondsen

Datum:23 augustus 2023

Een hoge data kwaliteit is essentieel voor pensioenfondsen om een eerlijke en gecontroleerde bedrijfsvoering te garanderen. Het stelt pensioenfondsen in staat om deelnemers hun rechtmatige pensioen payments te verstrekken op basis van nauwkeurig vastgestelde premies. De afgelopen jaren is er veel aandacht besteed aan data kwaliteit in de pensioensector. Met de invoering van de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) komt er nog meer nadruk te liggen op de kwaliteit van data in de pensioenuitvoering. Pensioenfondsen moeten voldoen aan de voorgeschreven normen voor data kwaliteit voordat de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel kan plaatsvinden.

Een extra verantwoordelijkheid in de aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel

Pensioenfondsen zijn momenteel druk bezig met de voorbereidingen voor de invoering van het nieuwe pensioencontract. Dit naast hun reguliere werkzaamheden, waardoor ze de winkel open moeten houden tijdens de verbouwing. Het is duidelijk dat de periode tot 2027 een drukke periode wordt in het pensioenlandschap.

Pensioenfondsen zijn momenteel druk bezig met de voorbereidingen voor de invoering van het nieuwe pensioencontract. Dit komt naast hun reguliere werkzaamheden, waardoor ze de winkel open moeten houden tijdens de verbouwing.

Een van de uitdagingen waar pensioenfondsen voor staan is het aantonen van data kwaliteit. Volgens het Besluit Toekomstige Pensioenen moeten pensioenfondsen kunnen aantonen dat data kwaliteit gewaarborgd is voordat de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel kan plaatsvinden. Dit is cruciaal voor het maken van afgewogen beslissingen over de overgang en het nauwkeurig berekenen van individuele pensioenvermogens. Het Data Kwaliteitskader - Wet Toekomst Pensioenen en de Data Kwaliteit Good Practice ondersteunen pensioenfondsen bij deze uitdaging. Maar hoe kunnen pensioenfondsen deze publicaties toepassen?

Data: Wie is verantwoordelijk?

Hoewel pensioenfondsen het merendeel van hun activiteiten, zoals pensioen- en vermogensbeheer, hebben uitbesteed aan uitvoeringsorganisaties, blijven zij volgens de Pensioenwet eindverantwoordelijk voor het in stand houden van een integrale en beheerste bedrijfsvoering. De kwaliteit van data vormt hiervoor de basis. Het is de verantwoordelijkheid van pensioenfondsen om inzicht te krijgen en zich een oordeel te vormen over de kwaliteit van de data, ondanks de uitbesteding. Pensioenfondsen kunnen daarom niet alleen vertrouwen op assurance-verklaringen van uitbestedingsrelaties, zoals de ISAE 3402 Type 2 en ISAE 3000 verklaringen.

Betekent dit een nieuwe start voor pensioenfondsen?

Sinds de Quinto-P onderzoeken in 2012 hebben pensioenfondsen al veel aandacht besteed aan de kwaliteit van data . De kwaliteit van Data vormt een grote uitdaging, vooral omdat pensioenfondsen data al tientallen jaren ontvangen en verwerken en vaak gebruik maken van legacy systemen. Aangezien pensioenfondsen data al tientallen jaren verwerken, bestaat de mogelijkheid dat er fouten zijn gemaakt in de pensioenadministratie.

Data Kwaliteit - een onmisbaar element voor pensioenfondsen

Als gevolg hiervan is data een prominent onderwerp op de bestuursagenda geworden, waardoor veel pensioenfondsen data kwaliteitsbeoordelingen uitvoeren om inzicht te krijgen in mogelijke discrepanties in hun administratie. De uitkomsten van deze assessments geven een duidelijk beeld van de data kwaliteit van het pensioenfonds en moeten in overweging worden genomen bij het volgen van het Data Kwaliteitskader en Good Practice richtlijnen. De resultaten van deze beoordelingen dienen dan ook als eerste stap om aan de richtlijnen te voldoen en controle over data kwaliteit aan te tonen.

De publicatie van het Data Kwaliteitskader betekent niet dat pensioenfondsen vanaf nul moeten beginnen. De reeds ondernomen activiteiten dienen als basis waarop de rest van het Kader kan worden toegepast. Het doel voor elk pensioenfonds is om tijdig inzicht te krijgen in Data Kwaliteit en mogelijke correcties door te voeren in de administratie voordat wordt overgestapt op het nieuwe stelsel. De publicaties van de Pensioenfederatie en DNB bieden handvatten om dit inzicht te bereiken.

Wij zijn er om te helpen bij het vertalen van de complexe richtlijnen rondom data kwaliteit naar een pragmatische en concrete aanpak voor je pensioenfonds.

Visie van Projective Group

Data Kwaliteit is een cruciaal element voor pensioenfondsen, vooral in de aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel. Met de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel en de publicatie van het Data Kwaliteitskader en Good Practice richtlijnen, is data kwaliteit nog belangrijker geworden. Dit inzicht is nodig om door de 4 genoemde fasen te navigeren en om eventueel noodzakelijke correcties en herstelacties uit te voeren. De deadlines zijn duidelijk: alle activiteiten, inclusief het verbeteren van data kwaliteit, moeten ten minste 9 maanden voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel worden uitgevoerd. Dit alles om ervoor te zorgen dat het pensioenfonds weloverwogen beslissingen kan nemen over de overgang.

Met de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel en de publicatie van het Data Kwaliteitskader en Good Practice richtlijnen, is data kwaliteit nog belangrijker geworden.

We helpen verschillende pensioenfondsen bij de implementatie van het Data Quality Framework en ondersteunen een groot aantal klanten bij de uitdagingen die data met zich meebrengt. Projective Group heeft meer dan 100 data experts die zich graag verdiepen in onderwerpen als data kwaliteit, data governance, master data management en data architectuur.

Met meer dan 25 jaar ervaring in de pensioensector leveren we aanzienlijke expertise in data en projectmanagement aan tal van klanten. We gaan graag in gesprek om van gedachten te wisselen over data kwaliteit.

Over Projective Group

Projective Group is opgericht in 2006 en is een toonaangevende veranderspecialist voor de financiële sector. Met diepgaande expertise op practices in Data, Payments, Transformatie en Risk & Compliance.

We worden binnen de sector erkend als een leverancier van complete oplossingen, die samenwerkt met klanten in de financiële dienstverlening om oplossingen te bieden die zowel holistisch als pragmatisch zijn. We hebben ons ontwikkeld tot een betrouwbare partner voor bedrijven die willen gedijen en bloeien in een steeds veranderend landschap van financiële dienstverlening.