Frenkel Drevers

Risk & Compliance Consultant

Frenkel heeft meer dan 20 jaar ervaring als voormalig toezichthouder en als consultant in verschillende functies. Frenkel's kracht ligt in het vertalen van complexe regelgeving naar praktische oplossingen.

Met een gespecialiseerde focus op het snijvlak van wetgeving en financiële markten richt de expertise van Frenkel zich voornamelijk op financiële entiteiten zoals banken, betalingsinstellingen, vermogensbeheerders en fondsbeheerders. Frenkel is zowel (extern) compliance officer als compliance adviseur. Frenkel is bedreven in het begeleiden van bedrijven door de fijne kneepjes van saneringsprogramma's, vergunningsaanvragen, toetsing van directieleden, (integriteits) risk assessments en het onderhouden van contacten met regelgevende instanties zoals AFM (Autoriteit Financiële Markten) en DNB (De Nederlandsche Bank).

Relevante ervaring

  • Implementatie van nieuwe regelgeving: Succesvolle implementatie van cruciale regelgevingskaders zoals PSD2 (Payment Services Directive 2), MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive II) en AIFMD (Alternative Investment Fund Managers Directive).
  • Validatie- en verbeterprojecten: Validaties en verbeterinitiatieven uitgevoerd naar aanleiding van onderzoeken door DNB (De Nederlandsche Bank) en AFM (Autoriteit Financiële Markten), met speciale aandacht voor transactiemonitoring.
  • Risicobeoordelingen: Voerde verschillende (integriteit) risk beoordelingsprocessen uit om potentiële (integriteit) risico'ste identificeren en tebeperken.
  • Compliance-software: Speelde een sleutelrol in de ontwikkeling van de Ruler compliance software en zorgde ervoor dat deze effectief en relevant was in het veranderende regelgevingslandschap.
  • Trainingssessies leiden: Faciliteerde trainingssessies over specifieke wettelijke en regelgevende vereisten, om de organisatie compliance en het begrip te verbeteren.
  • Rol als Compliance Officer: Werkte als Compliance Officer voor verschillende bedrijven, hield toezicht op compliance functies en zorgde ervoor dat de relevante regels en normenwerdennageleefd .
  • Audits uitvoeren op compliance onderwerpen vanuit het perspectief van de derde lijn