Ronald van Dijk

Partner

Door mijn jarenlange ervaring als toezichthouder weet ik al snel waar de inrichting van organisaties en processen binnen financiële instellingen aan moeten voldoen.

Dankzij mijn jarenlange ervaring als toezichthouder en risk consultant weet ik snel waar een financiële instelling aan moet voldoen en waar de risico's van nietcompliance liggen. In complexe situaties breng ik overzicht en structuur aan en prioriteer ik acties. Hierdoor ben ik vaak het klankbord voor bestuurders en vervolgens direct betrokken bij het doorvoeren van noodzakelijke veranderingen. Ik vind het belangrijk om awareness van wet- en regelgeving binnen een organisatie aan de orde te stellen, maar ook om met praktische oplossingen te komen om aan de normen te voldoen. Ik ben erg resultaatgericht, zie wat er beter kan en communiceer op alle niveaus. Vraagstukken waarbij meerdere interne en externe stakeholders betrokken zijn, liggen mij goed.

Projecten & prestaties

  • Extern compliance officer en/of management a.i. bij diverse financiële instellingen
  • Herstel van (gezonde en gecontroleerde) bedrijfsvoering na ingrijpen door regelgevende instanties
  • De relatie tussen instelling en toezichthouder herstellen
  • Herontwerp compliance afdeling
  • De hypotheekafdeling optimaliseren
  • Onderzoeken uitvoeren voor stille bewindvoerder en Ondernemingskamer
  • Implementatie van nieuwe internationale toezichtwetgeving
  • Internationaal onderzoek naar manipulatie van rentetarieven
  • Onderzoek naar belangenverstrengeling van bestuurders
  • Vereenvoudig en automatiseer de cyclus compliance