LEES
Risk & Compliance

IFR/IFD: uitbreiding van geconsolideerd toezicht

Eerder schreven we al over de Investment Firm Regulation & Directive (IFR & IFD), die sinds 26 juni 2021 van kracht is. De IFR & IFD vervangen voor de meeste beleggingsondernemingen, en mogelijk voor de beheerders van belegginstellingen die beleggingsdiensten verlenen, de huidige prudentiële eisen. De Nederlandsche Bank (DNB) verwacht van je dat je de gevolgen van de IFR/IFD voor jouw onderneming al in kaart heeft gebracht en tijdig de nodige voorbereidingen treft om aan de nieuwe regelgeving te voldoen.

Datum:14 februari 2021

Informatieverzoek van DNB

In dit licht kan ook de ‘Uitvraag in het kader van implementatie IFR/IFD’ van DNB worden bezien. Het informatieverzoek van DNB ziet met name op het verkrijgen van informatie omtrent de kapitaaleis en de groepsstructuur van je onderneming. Onder IFR & IFD zullen meer holdings onder toezicht van DNB komen en moeten voldoen aan geconsolideerd toezicht. Een uitbreiding van het geconsolideerd toezicht is dan ook onvermijdelijk.

Als er sprake is van geconsolideerd toezicht betekent dat, dat je op zowel holding-niveau als op het niveau van je onderneming moet voldoen aan de verplichtingen van het prudentieel toezicht. De IFR vereist van drie typen holdings dat zij op basis van haar geconsolideerde situatie aan de verplichtingen voldoet.

Voor welke typen holdings geldt dit?

EU-moederbeleggingsonderneming

Een EU-moederbeleggingsonderneming is een holding die tevens een vergunning bezit als beleggingsonderneming en die dochterondernemingen heeft die een beleggingsonderneming of financiële instelling zijn.

EU-moederbeleggingsholding

Een EU-moederbeleggingsholding is een entiteit met als hoofdactiviteit het beheren van deelnemingen. Deze deelnemingen moeten voornamelijk deelnemingen in financiële instellingen en beleggingsondernemingen zijn. Daarnaast mag de groep geen kredietinstelling omvatten.

Gemengde financiële EU-moederholding

Een gemengde financiële EU-moederholding is een holding die samen met haar dochters een financieel conglomeraat vormt. Er is enkel sprake van een financieel conglomeraat als er zich binnen de groep een verzekeringsentiteit bevindt.

Let op: als jouw holding kwalificeert als een EU-moederbeleggingsholding of gemengde financiële EU-moederholding, dienen niet alleen de bestuurders en commissarissen van de onderneming getoetst te worden op geschiktheid en betrouwbaarheid, maar ook de die van de holding. Dit geldt alleen als het andere personen zijn dan de bestuurders van de onderneming.

Welke ondernemingen vallen onder de geconsolideerde situatie?

Als jouw holding kwalificeert als een van deze drie soorten holdings, moet je voldoen aan IFR/IFD op basis van de geconsolideerde situatie. De vraag is dan welke dochterondernemingen in de geconsolideerde situatie moeten worden opgenomen.

Je dient de geconsolideerde situatie te beschouwen alsof jouw holding één onderneming is samen met alle beleggingsondernemingen, financiële instellingen, nevendiensten verrichtende ondernemingen en verbonden agenten. Bovendien word je geacht ondernemingen buiten de Europese Unie mee te nemen in consolidatie, indien deze ondernemingen als ze in de Europese Unie waren gevestigd ook als beleggingsondernemingen, financiële instellingen, nevendiensten verrichtende ondernemingen en verbonden agenten zouden worden beschouwd.

Meer weten?

Heb je hulp nodig bij het beantwoorden van het informatieverzoek van DNB? Wij helpen je graag bij het kwalificeren van jouw organisatie en adviseren je over wat het nieuwe regime voor jou betekent. Aarzel niet om contact met ons op te nemen.