LEES
Risk & Compliance

Wettelijke eisen voor incassowerkzaamheden van kracht

Datum:2 april 2024

Op 1 april 2024 is de Wet Kwaliteit Incassodienstverlening (Wki) na enig uitstel in werking getreden. De wet is van toepassing op alle ondernemingen die (buitengerechtelijke) incassowerkzaamheden uitvoeren of schulden innen bij natuurlijke personen namens een derde partij. Incassowerkzaamheden gericht op bedrijven zijn uitgezonderd. Die uitzonderi ng geldt ook voor incassowerkzaamheden die ondernemingen voor eigen vorderingen uitvoeren.

Registratieplicht incassodienstverleners

Vanaf dat moment geldt een registratieplicht voor incassodienstverleners. Bestaande incassodienstverleners hebben de tijd tot 1 april 2025 om hun registratie te verkrijgen. Incassodienstverleners die vanaf 1 april 2024 willen starten moeten eerst hun registratie krijgen voor zij kunnen starten.

Registratie kan worden ingediend bij Justis. Via een online formulier kan worden aangetoond dat compliance aan de gestelde eisen voldoet. Voor het digitaal aanvragen van een licentie hebben bedrijven 'eHerkenning' nodig. Het is ook mogelijk om een papieren aanvraag in te dienen.

Eisen incassodienstverlener

Aan de incassodienstverlener worden eisen gesteld op het gebied van betrouwbaarheid, deskundigheid, bedrijfsvoering, informatieverstrekking en omgang met de schuldenaar. De eisen met betrekking tot de bedrijfsvoering, informatieverstrekking en omgang met de schuldenaar gaan per direct in. Voor de vakbekwaamheidseisen geldt een overgangsregime voor bestaande incassodienstverleners. Deze wettelijke eisen worden per 1 april 2025 van kracht. Voor kleine vorderingen gaat een zogenaamde cumulatieregeling gelden. Dit betekent dat onder specifieke voorwaarden maximale incassokosten gelden. Deze bepaling wordt vanaf 1 oktober 2024 van kracht.

Op wie is de Wki van toepassing?

Incasseer je bij natuurlijke personen vorderingen voor derden dan is deze wet waarschijnlijk op je dienstverlening van toepassing. Je dient dan binnen een jaar een registratie aan te vragen.

Houd er rekening mee dat een groot deel van de nieuwe eisen al vanaf 1 april 2024 van toepassing is. Wij adviseren u een analyse uit te voeren waarbij u uw huidige praktijk vergelijkt met de nieuwe wettelijke eisen. Op basis van gesignaleerde verschillen kunt u maatregelen treffen om een goede uitvoering te borgen.

Ondersteuning nodig?

Mocht je hulp nodig hebben bij het aanvragen van een registratie bij dienst Justis of met het implementeren van de nieuwe wettelijke regels, neem dan contact met ons op. Wij hebben jarenlange ervaring bij het ondersteunen van ondernemingen bij hun vergunningaanvraag, implementatie van nieuwe wet- en regelgeving en veel ervaring met toezichthouders.