VERKLARING MODERNE SLAVERNIJ EN MENSENHANDEL

Inleiding

Projective Group zet zich in om schendingen van slavernij en mensenhandel te voorkomen in zijn eigen activiteiten en zijn toeleveringsketen. We tolereren geen slavernij en eisen van onze toeleveringsketen dat ze onze waarden naleven.

Deze Modern Slavery and Human Trafficking Statement is een reactie op Sectie 54(1), Deel 6 van de Modern Slavery Act 2015 en heeft betrekking op acties en activiteiten voor het boekjaar eindigend op 31 december 2022.

Structuur van de organisatie, activiteiten en risk beoordelingen

Projective Group' is de merknaam die gebruikt wordt om te verwijzen naar alle bedrijven die eigendom zijn van het privé-bedrijf Projective Holding NV, een bedrijf geregistreerd in De Kleetlaan 5A bus 4 1831 Diegem, België. De bedrijven die handelen binnen Projective Group hebben bedrijfsactiviteiten in België, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.

Ga voor meer informatie over ons bedrijf naar onze website: www.projectivegroup.com

We zijn actief in de Management Consulting sector. Onze klanten zijn voornamelijk financiële dienstverleners en van tijd tot tijd bedienen we ook klanten in de technologie- en nutssector.

 • Wij zijn van mening dat de aard van de diensten die wij leveren, de locaties van waaruit wij deze leveren en ons bedrijf practices betekenen dat de risk van mensenhandel of slavernij in ons bedrijf laag is.

Onze toeleveringsketen ziet er als volgt uit: We werken met een aantal belangrijke directe leveranciers, die ons goederen (waaronder panden, kantoorapparatuur en IT-hardware) en diensten (zoals uitbestede bedrijfsprocessen, schoonmaak en onderhoud van kantoren, IT-software en marketingdiensten) leveren.

 • We zijn van mening dat de aard van de goederen en diensten die we inkopen, de locaties waar we ze inkopen en onze inkoop practices betekenen dat de risk van mensenhandel of slavernij in onze toeleveringsketens laag is.
 • We erkennen echter dat sommige van de door ons ingekochte goederen en diensten een hoger risk profiel kunnen hebben dan andere diensten die we inkopen (in het bijzonder schoonmaak- en onderhoudsdiensten voor kantoren en leveranciers van wagenparkdiensten).

Ondanks deze bevindingen streven we naar voortdurende verbetering van het beheer van mensenrechten en moderne slavernij risk in onze bedrijfsactiviteiten en toeleveringsketen en herzien we ons beleid en onze procedures en beoordelen we regelmatig de risico's binnen ons bedrijf en onze toeleveringsketens.

Beleid

We hanteren een aantal interne beleidsregels om ervoor te zorgen dat we op een ethische en transparante manier zakendoen. Deze omvatten het volgende:

 • Gedragscode voor leveranciers: Ons nultolerantiebeleid ten opzichte van moderne slavernij moet aan het begin van onze zakelijke relatie met alle leveranciers, aannemers en zakenpartners worden gecommuniceerd en daarna waar nodig worden versterkt.
 • Beleid voor werving en selectie: In ons personeelshandboek worden onze wervings- en selectieprocedure en ons beleid inzake gelijke kansen duidelijk uiteengezet. Ons proces tracht door middel van de juiste training te garanderen dat medewerkers die selectie- en wervingsbeslissingen nemen niet bewust of onbewust discrimineren bij het nemen van deze beslissingen.
 • Klokkenluidersregeling: Ons Handboek voor Werknemers beschrijft duidelijk de vertrouwelijke procedure voor werknemers, klanten of leveranciers om zorgen of opmerkingen te melden met betrekking tot moderne slavernij en mensenhandel binnen onze bedrijfsactiviteiten of toeleveringsketen.
 • Gedragscode voor werknemers: Onze Gedragscode voor Werknemers maakt duidelijk dat we van alle werknemers verwachten dat ze de hoogste normen voor werknemers en ethisch gedrag in acht nemen wanneer ze Projective Group vertegenwoordigen, inclusief wanneer ze voor klanten werken, in het buitenland actief zijn en onze toeleveringsketen beheren.

Due diligence leveranciers

Wij tolereren geen slavernij en mensenhandel in onze toeleveringsketens. We hanteren een op risk gebaseerde aanpak voor het uitvoeren van due diligence en leverancierscontroles van onze toeleveringsketen die in verhouding staat tot de omvang en reikwijdte van ons bedrijf. Onze aanpak richt zich op leveranciers met een mogelijk verhoogd risk profiel van mensenhandel of slavernij.

Leveranciers moeten aantonen dat ze waar nodig veilige werkomstandigheden bieden, werknemers met waardigheid en respect behandelen en ethisch en binnen de wet handelen bij het gebruik van arbeid. Als er bewijs is of twijfel bestaat dat een van onze leveranciers ons beleid en onze procedures niet naleeft, zullen we proberen onze relatie met die leverancier onmiddellijk te beëindigen.

Als onderdeel van onze inspanningen om de risk van slavernij en mensenhandel in onze toeleveringsketens te controleren en te verminderen, hebben we de volgende due diligence-procedures voor leveranciers aangenomen:

 • Interne leverancierscontroles van leveranciers met een verhoogd risk profiel van mensenhandel of slavernij.
 • Due diligence van nieuwe leveranciers met een verhoogd risk profiel van mensenhandel of slavernij

Opleiding van personeel

Training over dit beleid en over de risk waarmee ons bedrijf wordt geconfronteerd als gevolg van moderne slavernij in de toeleveringsketens, maakt deel uit van het introductieproces voor alle personen die verantwoordelijk zijn voor inkoopbeslissingen bij leveranciers. We eisen dat deze medewerkers een training en voortdurende opfriscursussen volgen over slavernij en mensenhandel. Onze training omvat:

 • De basisprincipes en definities achter de Modern Slavery Act 2015-Hoe de tekenen van slavernij en mensenhandel te herkennen
 • Wat werknemers kunnen doen om mogelijke problemen met slavernij of mensenhandel te escaleren naar de relevante partijen binnen het bedrijf
 • Welke externe hulp beschikbaar is, bijvoorbeeld via de hulplijn voor moderne slavernij
 • Welke stappen we moeten nemen als leveranciers in onze toeleveringsketen geen anti-slavernijbeleid implementeren in hogerisk scenario's, inclusief hun verwijdering uit onze toeleveringsketen.

Doeltreffendheid

We gebruiken Key Performance Indicators (KPI's) om de effectiviteit van dit beleid te meten. Onze primaire KPI's zijn als volgt:

 • # leveranciers met een potentieel verhoogd risk profiel van mensenhandel of slavernij
 • # leveranciers met een mogelijk verhoogd risk profiel van mensenhandel of slavernij met wie contact is opgenomen om te informeren naar hun moderne slavernijpraktijken in de afgelopen 24 maanden

Goedkeuring Raad van Bestuur

Deze verklaring is goedgekeurd door de raad van bestuur van Projective Groupen zal jaarlijks worden herzien en bijgewerkt.

Stefan Dierckx, CEO Projective Group

Datum: 7/13/2023

Referentie-informatie

Naam van het beleid: Verklaring moderne slavernij en mensenhandel

Eigenaar polis: Koen Ermgodts

Belangrijke contactpersonen: Koen Ermgodts, Will Thomas

Beleidsversie: 1.1

Goedgekeurd door: Stefan Dierckx, Koen De Smet, Laurent Zintz, Koen Ermgodts

Datum van goedkeuring: Juni 2023

Volgende formele herziening: Juni 2024

Beleidsevaluatoren

RolNaamHerziening voltooid
CEOStefan DierckxJa
CPOKoen ErmgodtsJa
CFOLaurent ZintzJa
KantoorverantwoordelijkenKoen De Smet (BE)
Jaco Booster (NL)
Will Thomas (UK)
Kersten M. Meyer (DE)
Ja
Mensen materiedeskundigenMelanie JennerJa