LEES
Risk & Compliance

5 valkuilen in de aanvraagprocedure voor vergunningen voor financiële diensten

Datum:27 oktober 2023

Voor het verlenen van financiële diensten op het gebied van verzekeringen, kredieten en sparen is een vergunning op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) vereist. Deze Wft-vergunning kan worden verleend door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Een vergunningaanvraag is geen simpel proces. Het aanvragen van een vergunning vereist specialistische kennis en een uitgebreide voorbereiding. In dit artikel bespreken we vijf valkuilen bij het aanvragen van een Wft-vergunning.

1. Een onjuiste vergunningcategorie 

Een onvolledige of incorrecte vergunningaanvraag kan leiden tot vertraging of zelfs afwijzing van de aanvraag. En dat is zonde, want aan een vergunningaanvraag zijn altijd kosten verbonden – ook als de aanvraag wordt afgewezen. Daarom is het belangrijk om van tevoren goed na te gaan in welke vergunningcategorie de werkzaamheden die je wilt gaan verrichten vallen. Wil je adviseren of alleen bemiddelen? Het is belangrijk om dit scherp te hebben bij de aanvraag, want er gelden andere vereisten. 

2. Onvoldoende inzicht in het wettelijk kader 

Om in aanmerking te komen voor een Wft-vergunning moet je organisatie aan bepaalde wettelijke eisen voldoen. Niet alleen bij het aanvragen van de vergunning, maar ook daarna.

De financiële wetgeving is behoorlijk complex en het is moeilijk om een volledig overzicht te krijgen van de toepasselijke wet- en regelgeving. De formulieren voor het aanvragen van een Wft-vergunning dekken niet alle vereisten. Het is belangrijk dat je geen vereisten over het hoofd ziet.

3. Beleidsmaker geschikt? 

Beleidsbepalers van de onderneming worden beoordeeld op geschiktheid en betrouwbaarheid. Ze dienen te beschikken over bestuurlijke en leidinggevende ervaring in een relevante werkomgeving. Onder relevante werkomgeving wordt de financiële sector verstaan. Het is daarom belangrijk om het arbeidsverleden van potentiële beleidsmakers te beoordelen voordat je een aanvraag indient.

4. Niet open over betrouwbaarheid en geschiktheid 

Beleidsbepalers worden door de AFM getoetst op geschiktheid en betrouwbaarheid. Hierbij beoordeelt de toezichthouder of er antecedenten zijn die het vervullen van de beoogde functie in de weg staan. Dergelijke antecedenten kunnen bijvoorbeeld een strafrechtelijke veroordeling of een overtreding van de fiscale wetgeving zijn. Het verzwijgen van eventuele antecedenten wordt een aanvrager zeer zwaar aangerekend. Maak daarom altijd melding van eventuele gebeurtenissen, ook als je twijfelt over de relevantie.

5. Onrealistisch ondernemingsplan

De AFM wil een compleet beeld krijgen bij wat een onderneming van plan is te gaan doen. Zorg voor een overzicht van de activiteiten, geef een toelichting op de beoogde strategie en het verdienmodel en werk een financiële prognose uit. Probeer realistisch te zijn en vergeet het belang van de klant niet. Een (te) snelle groei van je activiteiten zal vragen oproepen over de operationele beheersing van je organisatie en op welke wijze het het klantbelang wordt gediend.

Meer weten? 

We hopen dat onze tips je zullen helpen om veelgemaakte fouten te vermijden, zodat je vergunningaanvraag soepel verloopt. Vergunningaanvragen die compleet zijn en kwalitatief goed in elkaar zitten, hebben de meeste kans van slagen. Natuurlijk kun je ook meer lezen over onze dienstverlening rondom vergunningaanvragen of contact met ons opnemen voor een gratis adviesgesprek.