LEES
Risk & Compliance

AIFMD: mind the gap

De AIFM richtlijn (Alternative Investment Fund Managers Directive) is een Europese richtlijn die geharmoniseerde regels heeft geïntroduceerd waaraan beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen moeten voldoen. Op grond van de AIFM richtlijn heeft een beheerder een AIFMD vergunning nodig om een alternatieve beleggingsinstelling te beheren. De AIFMD is van toepassing op alle beheerders van beleggingsinstellingen die niet kwalificeren als UCITS, tenzij sprake is van één van de geldende vrijstellingen. De richtlijn is onder meer van toepassing op private equity-, hedge-, infrastructuur-, vastgoed-, aandelen-, en obligatiefondsen. Beheerders die onder deze AIFM- richtlijn vallen moeten sinds 22 juli 2013 AIFMD-compliant zijn.

De AIFM richtlijn is geïmplementeerd in de Wet op het Financieel Toezicht (Wft). De AIFMD heeft als doel meer transparantie richting investeerders en toezichthouders, en een versterking van de financiële stabiliteit.

Datum:4 oktober 2022

AIFMD vergunningaanvraag

Onze compliance specialisten hebben als geen ander inzicht in alle eisen die vanuit de AIFM richtlijn, maar ook vanuit andere regelgeving, aan fondsbeheerders zijn gesteld. Zo kunnen we u helpen met het uitvoeren van een gap analyse, waarbij we de verschillen in kaart brengen tussen uw huidige organisatie en de vereisten voor een AIFM vergunning. Met onze gecombineerde kennis, ervaring en netwerk kunnen wij u begeleiden bij elke eis vanuit de AIFMD. Daarnaast hebben wij goede contacten met de toezichthouder waardoor wij weten op welke wijze de AFM de AIFMD uitlegt en toepast. 

Overzicht (huidige en nieuwe AIFMD wetgeving) 

Heb je al een AIFMD vergunning? Dan helpen we je graag met het behouden van overzicht in de voor jouw geldende eisen. Dit doen we door middel van onze compliance tool Ruler. Ruler biedt op een overzichtelijke wijze inzicht in alle regelgeving die op uw organisatie van toepassing is. 

Daarnaast biedt Ruler inzicht in de regelgeving die in de (nabije) toekomst van kracht zal gaan worden. Onze consultants helpen u graag bij de tijdige implementatie hiervan.

Zichtbaar voldoen aan de AIFM richtlijn 

  • door een gap analyse geven wij je inzicht in hoeverre je voldoet aan de AIFM richtlijn; 
  • samen met jou kunnen wij een herstelplan maken om op zo kort mogelijke termijn volledig compliant te worden aan relevante wet- en regelgeving; 
  • wij kunnen je advies geven over de wijze waarop je jouw organisatie kan inrichten conform de eisen en standaarden die de AFM hieraan stelt. 
  • wij kunnen jullie trainen om de kennis over AIFMD (en andere regelgeving) te verhogen. Volg bijvoorbeeld onze AIFMD Awareness e-learning, waarin we ingaan op zowel de vergunningsvereisten als de doorlopende eisen uit hoofde van de AIFMD.  

Nalevingsfunctie

Ten slotte helpen we u graag met het inrichten van een een adequate compliance functie. Dit kan door ondersteuning te bieden aan uw huidige compliance officer, of door de rol van externe compliance officer te vervullen. 

En in het onwaarschijnlijke geval dat het niet goed gaat, kunnen we je ondersteunen in alle communicatie met de AFM.

Waarom Projective Group?

Onze compliance specialisten werken dagelijks met AIFMD en weten hoe fondsbeheerders de daaruit voortvloeiende vereisten moeten toepassen. Met onze Ruler tool hebben we een compleet inzicht in en overzicht van de complexe regelgeving die van toepassing is op fondsmanagers. We hebben ook uitgebreide ervaring met verbetertrajecten en dankzij onze goede contacten met de AFM weten we hoe de toezichthouder naar AIFMD kijkt.