LEES
Risk & Compliance Pensioenen

Terugkoppeling AFM over communicatieplan pensioentransitie

Datum:27 september 2023

Om de pensioentransitie in goede banen te leiden zijn pensioenuitvoerders verplicht om een transitie-communicatieplan op te stellen. Vanaf 1 juli 2023 kunnen deze plannen worden ingeleverd bij de AFM. Door de gespreide aanlevering van de plannen heeft de toezichthouder al de mogelijkheid gehad om een deel van de plannen te beoordelen. In dit artikel zetten wij de belangrijkste feedback van de AFM op een rij.

Leidraad communicatieplan 

De AFM heeft eerder dit jaar een voorlopige leidraad over het Communicatieplan gepubliceerd. Deze is op 30 juni geactualiseerd en definitief gepubliceerd. In deze leidraad is behoorlijk uitgebreid beschreven waar het Communicatieplan aan zou moeten voldoen:

 • Beschrijving van en communicatie per doelgroep 
 • Concrete en realistische doelen 
 • Communicatiemomenten en –boodschappen 
 • Onderbouwing keuzes (waarom) 
 • Evaluatie en bijsturing communicatie 
 • Onderbouwing correcte deelnemerscommunicatie 

Tips en tricks 

Op 12 september publiceerde de AFM haar tussentijdse feedback op de eerste plannen. De hoofdlijn van deze leerpunten:

 • Leg in het communicatieplan vast welke boodschap, met welk communicatiemiddel. aan wie, wanneer wordt gecommuniceerd en welk doel ermee wordt beoogd. Doelgroepen, doelen, boodschappen, momenten en middelen horen bij elkaar.
 • Uit het communicatieplan zou duidelijk moeten blijken wat de pensioenuitvoerder allemaal gaat doen en welke keuzes zijn gemaakt. Bijvoorbeeld keuzes ten aanzien van doelgroep segmentatie of keuzes in de planning.
 • Houd in het communicatieplan zichtbaar rekening met de context waarin de communicatie moet plaatsvinden. Het is verstandig om signalen of actuele ontwikkelingen, zoals specifieke zorgen van deelnemers, mee te nemen in het communicatieplan.
 • Doelstellingen moeten gericht zijn op het effect dat je wilt bereiken onder deelnemers. Een meting onder adviseurs of deelnemers is geen doel, maar kan wel een middel zijn om te bepalen of het doel is bereikt. Een doel kan zijn dat x% van de actieve deelnemers op een bepaalde datum weet dat het pensioenstelsel verandert en wat de concrete gevolgen voor hen zijn. 
 • Maak duidelijk welk doel, welke boodschap op welk moment wordt gemeten.

Herkenbaar

De leidraad en de tussentijdse feedback van de AFM sluiten goed aan bij eerdere publicaties over communicatie met klanten in de financiële sector. Hoewel de eis een communicatieplan op te stellen nieuw is, komen de verwachtingen van de AFM redelijk overeen met die in andere situaties zoals beleggingsverzekeringen en aflossingsvrije hypotheken. Wij hebben veel ervaring met deze en soortgelijke trajecten, dus als u ondersteuning nodig heeft, neem dan contact met ons op.

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de pensioentransitie? We houden je op de hoogte via onze maandelijkse Risk & Compliance nieuwsbrief .