LEES
Risk & Compliance

Het ontrafelen van financiële ingewikkeldheden: Iran ontduikt sancties via grote Britse banken

Datum:10 april 2024

Recente rapporten van de Financial Times en tal van andere geloofwaardige bronnen hebben een zorgwekkende onthulling aan het licht gebracht over de ontduiking van sancties door Iran, naar verluidt gefaciliteerd via trustrekeningen bij twee Britse banken. Het rapport suggereert dat het bedrijf zijn financiële activiteiten orkestreerde via dekmantelentiteiten in China, waarbij het eigendom werd verhuld via trustee-overeenkomsten en bestuurders op naam in het Verenigd Koninkrijk. Dit ingewikkelde netwerk vergemakkelijkte het wereldwijde geldverkeer, terwijl de strenge sancties tegen Iran werden omzeild. Projective Group ontrafelt dit intrigerende verhaal.

Een moeilijk probleem om op te lossen

De financiële instellingen die betrokken waren bij deze beschuldigingen, aangeduid als bank A en bank B, weigerden commentaar te geven over individuele klanten, een houding die de inherente vertrouwelijkheid van bankrelaties weerspiegelde. De ene bank maakte echter van de gelegenheid gebruik om te bevestigen dat ze de Amerikaanse sancties compliance naleeft en benadrukte dat ze zich houdt aan de regelgeving en proactief samenwerkt met de relevante autoriteiten. De andere bank, die een volledige blootstellingcontrole had uitgevoerd, hield vol dat haar zakelijke activiteiten strikt in overeenstemming waren met de toepasselijke sanctiewetgeving.

De banken zouden rekeningen hebben aangeboden aan twee holdings, Aria Associates en Pisco UK. Aria Associates, gelieerd aan PCC, had naar verluidt een rekening bij bank A, terwijl Pisco UK een rekening had bij bank B. De betrokken bedrijven zouden volledig eigendom zijn van PCC UK, hoewel onafhankelijke bevestiging op zich laat wachten.

Financiële ingewikkeldheden ontrafelen

De financiële gevolgen

Hoewel het rapport een aanzienlijke daling van de aandelen van bank A veroorzaakte, suggereren analisten dat de impact op Bank B zich mogelijk niet vertaalt in significante financiële risk. Bank B, met een robuuste CET1 en sterke winstgevendheid, wordt gezien als bestand tegen deze beschuldigingen.

Belangrijke timing

Op een breder niveau is de timing van deze beschuldigingen veelbetekenend, aangezien ze samenvallen met de oplegging van bijkomende sancties door de Verenigde Staten tegen de raket- en drone-programma's van Iran. De betrokkenheid van twee Britse banken bij dergelijke activiteiten doet vragen rijzen over de doeltreffendheid van de bestaande financiële reguleringsmaatregelen.

Advies om risico's te beperken

In een situatie als deze wordt aanbevolen om de risico's in verband met mogelijke schendingen van sancties te beperken en de doeltreffendheid van KYC (ken uw klant)-processen te verbeteren. Het implementeren of versterken van een combinatie van de volgende lijst kan de risk van het overtreden van sancties aanzienlijk verminderen en de algehele effectiviteit van KYC monitoring in de financiële sector verbeteren.

 1. Robuuste KYC procedures
  • Versterken van KYC procedures om de identiteit van klanten en hun verbonden entiteiten grondig door te lichten en te verifiëren.
  • Implementeer doorlopende bewakingsmechanismen om veranderingen in klantgedrag of risk profielen te detecteren.
 2. Enhanced Due Diligence (EDD):
  • Enhanced Due Diligence-maatregelen toepassen voor klanten met een hogerisk -waarde, met name klanten die actief zijn in sectoren die gevoelig zijn voor schendingen van sancties.
  • Werk klantgegevens regelmatig bij en voer periodieke beoordelingen uit.
 3. Geautomatiseerde bewakingssystemen:
  • Implementeer geavanceerde monitoringsystemen die gebruikmaken van AI en machine learning om transacties te analyseren en patronen te identificeren die wijzen op mogelijke overtredingen van sancties.
  • Stel waarschuwingen in voor ongebruikelijke of verdachte activiteiten.
 4. Naleving van wettelijke richtlijnen:
  • Op de hoogte blijven van nationale en internationale regelgevingsrichtlijnen met betrekking tot sancties en KYC en deze strikt naleven.
  • Werk het interne beleid regelmatig bij om wijzigingen in de regelgeving te weerspiegelen.
 5. Opleiding van werknemers en Awareness:
  • Regelmatig trainingen geven aan medewerkers die betrokken zijn bij KYC en compliance om ervoor te zorgen dat ze op de hoogte zijn van de nieuwste regelgeving en mogelijke risico's.
  • Stimuleer een cultuur van compliance binnen de organisatie.
 6. Software voor het screenen van transacties:
  • Gebruik geavanceerde software voor het screenen van transacties om transacties te vergelijken met bijgewerkte sanctielijsten en databases met politiek prominente personen (PEP).
  • Zorg ervoor dat de software regelmatig wordt bijgewerkt met de nieuwste informatie over sancties.
 7. Documentatie en registratie:
  • Uitgebreide en goed georganiseerde documentatie bijhouden van alle KYC processen, klantinteracties en due diligence inspanningen.
  • Deze documentatie kan dienen als bewijs van compliance in case van audits of onderzoeken.
 8. Interne controles en controletrajecten:
  • Implementeer sterke interne controles om de toegang tot gevoelige klantgegevens te beperken en zorg ervoor dat alleen bevoegd personeel wijzigingen kan aanbrengen in klantgegevens.
  • Audit trails opzetten om wijzigingen in klantprofielen te traceren en te controleren.
 9. Samenwerking met regelgevende instanties:
  • Open communicatie en samenwerking met regelgevende instanties bevorderen.
  • Meld verdachte activiteiten proactief en ga de dialoog aan met relevante autoriteiten.
 10. Voortdurende verbetering en aanpassing:
  • KYC processen en compliance maatregelen regelmatig evalueren en bijwerken om ze aan te passen aan veranderende bedreigingen en wijzigingen in de regelgeving.
  • Voer interne beoordelingen uit om gebieden te identificeren die voor verbetering vatbaar zijn.

Hoe voorkom je dit soort situaties

Het voorkomen van een situatie als deze klinkt misschien eenvoudig, maar dat is het allerminst. Elke organisatie heeft uitgebreide expertise nodig in het aanpakken van een spectrum aan uitdagingen op het gebied van financiële criminaliteit binnen de belangrijkste pijlers, waaronder:

 • Know Your Customer (KYC) en Anti-Money Laundering (AML) protocollen.
 • Omkoping en corruptie.
 • Naleving van sancties.
 • Fraudeopsporing en -preventie.
 • Belastingontduiking aanpakken.
 • Bestrijding van marktmisbruik en handel met voorkennis.

KYC processen omvatten een aantal handmatige, repetitieve stappen die veel tijd en middelen vergen, waardoor ze een ideale kandidaat zijn voor automatisering via AL en ML. Toch is het moeilijk om de juiste automatisering voor de juiste pijler te creëren. Projective GroupDe AI-gestuurde mogelijkheden van ML kunnen banken helpen bij het automatiseren van de verschillende stappen en controles die momenteel handmatig worden doorlopen in bestaande KYC procedures.

Ter afsluiting van dit serieuze debat over vermeende sanctieontduiking onderstreepte de ernst van de situatie de uitdagingen die inherent zijn aan het wereldwijd handhaven van financiële regelgeving. De ingewikkelde financiële manoeuvres uitgevoerd door gesanctioneerde entiteiten benadrukten de noodzaak van voortdurende controle en versterking van regelgevende kaders. Het inschakelen van een derde partij met diepgaande kennis van regelgevingslandschappen en een bewezen staat van dienst in het implementeren van robuuste compliance kaders, zou wel eens de oplossing op maat kunnen bieden waar banken naar op zoek zijn.

Over Projective Group

Projective Group is een veranderspecialist voor de financiële sector.

We worden binnen de sector erkend als een leverancier van complete oplossingen, die samenwerkt met klanten in de financiële dienstverlening om oplossingen te bieden die zowel holistisch als pragmatisch zijn. We hebben ons ontwikkeld tot een betrouwbare partner voor bedrijven die willen gedijen en bloeien in een steeds veranderend landschap van financiële dienstverlening.