Lorin Derwish

Risk & Compliance Consultant

Lorin is een regelgevendeen compliance consultant. Haar creativiteitenresultaatgerichtheidomte bereikendeklant doelen geeft haar dekennisdatmogelijk maakt haar omte denken buiten de doos te denken. Ze heeft een achtergrond in zowel zakelijk en financieel recht. Sindszebegon bij Charco & Dique (ProjectiveGroep), heeft ze bijgestaan meerdere vergunning aanvragen. Als een redacteur van detoepassingRulerheeft ze heeft op tot up-to-date kennisover relevante veranderingen in financiële regelgeving.

 

Relevante ervaring

  • Voorbereiden van licentieaanvragen en registraties, waaronder:
    • Beoordelen en opstellen van beleid en handleidingen
    • DNO-aanvragen (verklaring van geen bezwaar) voorbereiden
  • Assistentie bij het opzetten van KYC/ AML/CFT beleid en procedures en het beoordelen van klantdossiers
  • AML/CFT klantendossiers en audits voor verschillende financiële instellingen
  • gap-analyse in regelgevende kaders voor verschillende financiële instellingen