NETTO NUL VERKLARING &
KOOLSTOFREDUCTIEPLAN
Projective Group

Publicatiedatum: July2023
Dit Koolstofreductieplan geeft een gedetailleerd overzicht van Projective Group's organisatorische koolstofvoetafdruk (referentiejaar FY22) en bevestigt ons streven naar het bereiken van Net Zero tegen 2040.

Dit koolstofreductieplan wordt jaarlijks bijgewerkt en gepubliceerd op de website Projective Group. Het plan is goedgekeurd door de raad van bestuur van Projective Group en is eigendom van CEO Stefan Dierckx.

Projective Group' is de merknaam die gebruikt wordt om te verwijzen naar alle bedrijven die eigendom zijn van het privébedrijf Projective Holding NV, een bedrijf geregistreerd in De Kleetlaan 5A bus 4 1831 Diegem, België. De bedrijven die handelen binnen Projective Group hebben bedrijfsactiviteiten in België, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.

Ga voor meer informatie over ons bedrijf naar onze website:
www.projectivegroup.com

Onze toewijding om Net Zero te bereiken

In september 2023 heeft Projective Group zich ertoe verbonden om tegen 2040 - tien jaar eerder dan in de Overeenkomst van Parijs - te komen tot een netto nuluitstoot in al onze activiteiten en toeleveringsketens.

We hebben The ClimatePledge ondertekend en zijn daarmee lid geworden van de Race to Zero-campagne van het UNFCCC.

Uitgangssituatie Emissievoetafdruk

Uitgangssituatie-emissies zijn gegevens over de broeikasgassen die in het verleden zijn geproduceerd en die werden geproduceerd vóór de invoering van strategieën om emissies te verminderen. De referentie-emissies vormen het referentiepunt waaraan de emissiereductie kan worden afgemeten.

Basisjaar: 01 januari - 31 december 2022 (FY22)
Aanvullende details met betrekking tot de berekeningen van de basisemissies. Onze basisemissies worden berekend aan de hand van de operationele controlemethode zoals beschreven in het GHG-protocol.

De basisemissies voor FY22 vormen de initiële basislijn van Projective Group, die we zullen gebruiken om de voortgang te meten ten opzichte van ons koolstofreductieplan.

Het operationele bereik van deze emissiebeoordeling omvat alle Projective Group bedrijven en locaties, vanaf 31 december 2022.

Samenvatting uitstoot in het referentiejaar:
3.345,8 Totale ton CO2e
6,0Ton CO2e per VTE (gebaseerd op 588 VTE op 31 december 2022)

EMISSIESTOTAAL (tCO2e)
Scope 11237.3
Verbranding van brandstof621.3
Wagenpark616.1
Diffuse emissiesn.v.t. 1
Procesemissiesn.v.t. 2
Scope 2754.8
Elektriciteit754.8
Stoom, verwarming en/of koelingn.v.t. 3
Scope 3 (opgenomen bronnen)1353.6
1. Gekochte goederen en diensten625.7
2. Kapitaalgoederenn.v.t. 4
3. Brandstof- en energiegerelateerde diensten305.6
4. Transport en distributie van producten (upstream)n.v.t. 5
5. Afval dat vrijkomt bij activiteitenn.v.t. 6
6. Zakenreizen373.7
7. Woon-werkverkeer en werken vanuit home58.7
8. Geleasede activan.v.t. 4
9. Transport en distributie van producten (downstream)n.v.t. 5
10. Verwerking van verkochte productenn.v.t. 5
11. Gebruik van verkochte productenn.v.t. 5
12. Verwerking van verkochte producten aan het einde van hun levensduurn.v.t. 5
13. Geleasede activa (downstream)n.v.t. 4
14. Franchisesn.v.t. 4
15. Investeringenn.v.t. 4
Totale uitstoot3,345.8
 1. Diffuse emissies worden niet als materieel beschouwd voor Projective Group (PG).
 2. PG is niet betrokken bij de transformatie van grondstoffen
 3. PG verbruikt geen stoom, verwarming of koeling
 4. Niet van toepassing voor PG
 5. PG produceert, verkoopt of vervoert geen producten
 6. We zijn momenteel niet in staat om afvalbeheer op te nemen in onze basisberekening.

Doelstellingen voor emissiereductie

We werken aan de ondersteunende data om tussentijdse emissiedoelen te definiëren en de bijdrage van specifieke initiatieven aan deze doelen te kwantificeren.

Geplande CO2-reductieprojecten

Voltooide initiatieven voor koolstofvermindering

Projective Group zijn bezig met het definiëren, beoordelen van de haalbaarheid en het prioriteren van een aantal CO2-reductie-initiatieven.

Tot nu toe:

 1. In september 2023 heeft Projective Group zich ertoe verbonden om tegen 2040 een Net Zero uitstoot te bereiken.
 2. We stellen een referentiejaar voor emissies vast (FY22), dat dient als referentiepunt waartegen emissiereducties kunnen worden afgemeten.
 3. We hebben ons verplicht om onze CO2-voetafdruk te meten en er jaarlijks over te rapporteren in overeenstemming met het Greenhouse Gas Protocol: A Corporate Accounting and Reporting Standard, herziene editie 2015.

Geplande initiatieven voor koolstofvermindering

We zijn momenteel bezig met het definiëren, beoordelen van de haalbaarheid en het prioriteren van CO2-reductie-initiatieven in lijn met de drie actiegebieden die we hebben toegezegd te volgen als ondertekenaar van The Climate Pledge:

 1. We zijn momenteel bezig met het definiëren, beoordelen van de haalbaarheid en het prioriteren van CO2-reductie-initiatieven in lijn met de drie actiegebieden die we hebben toegezegd te volgen als ondertekenaar van The Climate Pledge:
  1. Initiatieven in overweging:
   1. Stappen ondernemen om onze methodologie voor emissieberekening te verfijnen, materiële leemtes op te vullen en de nauwkeurigheid van onze data verzamelmethode te verbeteren.
   2. De vereisten van het Science Based Targets-initiatief (SBTi) begrijpen en overwegen om ons koolstofreductieplan bij dit initiatief in te dienen.
 2. Uitstoot van koolstof: Decarbonisatiestrategieën implementeren in lijn met de Overeenkomst van Parijs door middel van echte bedrijfsveranderingen en innovaties, waaronder efficiëntieverbeteringen, hernieuwbare energie, materiaalvermindering en andere strategieën om koolstofemissies te elimineren.
  1. Initiatieven in overweging:
   1. Neem energie-efficiëntie en duurzaamheidsoverwegingen op in discussies met verhuurders (bijv. verbeteringen aan de energie-efficiëntie van kantoren, kantoorrenovaties en de keuze van nieuwe kantoren).
   2. In al onze kantoren overschakelen op hernieuwbare energie en waar mogelijk verdere energie-efficiëntiemaatregelen doorvoeren.
   3. Een bedrijfsbreed Travel Management Policy (en gerelateerde technische oplossingen die emissies data) implementeren om de milieueffecten van zakenreizen effectief te meten en te beheren en waar nodig koolstofintensief reizen te verminderen.
   4. Op maat gemaakte en gerichte duurzaamheidstrainingen ontwikkelen en geven aan onze mensen.
   5. Onze collega's opleiden, betrekken en in staat stellen om het goede voorbeeld te geven en verandering te stimuleren, zowel in hun dagelijkse leven als door het werk dat we voor onze klanten doen.
   6. Samenwerken met leveranciers om milieuprestaties te bevorderen en te verbeteren, minimumnormen definiëren voor milieuduurzaamheid voor al onze leveranciers via de ontwikkeling van een gedragscode voor leveranciers.
   7. Onderzoek de impact van het overschakelen van data centra en servers op hernieuwbare energie of het migreren naar net-nul cloud opties.
   8. Een wereldwijd onderzoek uitvoeren naar woon-werkverkeer en werken vanaf home om onze Scope 3 emissieberekening te ontwikkelen en uit te breiden en manieren te onderzoeken om de impact van emissies van woon-werkverkeer te beperken.
   9. Creëer een duurzaamheidsaanpak voor interne evenementen, overweeg mogelijke compensatie en integreer ESG principes in het besluitvormingsproces rond reizen, inkoop, voedsel, energie en afval.
 3. Geloofwaardige compensaties: Neutraliseer alle resterende emissies met aanvullende, kwantificeerbare, reële, permanente en sociaal voordelige compensaties om netto nul jaarlijkse koolstofemissies te bereiken tegen 2040.
  1. Initiatieven in overweging:
   1. Op korte termijn: Compensatie van de uitstoot van zakenreizen van onze jaarlijkse offsite in 2022 en toekomstige offsite-evenementen voor de hele groep.
   2. Op lange termijn: Oplossingen zoeken om restemissies te compenseren (d.w.z. emissies die overblijven nadat alle technisch en economisch haalbare mogelijkheden zijn geïmplementeerd), door de aankoop van koolstofkredieten, in lijn met de net zero 2040-verbintenis van de groep.

Verklaring en aftekenen

Dit Koolstofreductieplan is opgesteld in overeenstemming met PPN 06/21 en de bijbehorende richtlijnen en rapportagenorm voor Koolstofreductieplannen.

Emissies zijn gerapporteerd en geregistreerd in overeenstemming met de gepubliceerde rapportagenorm voor Koolstofreductieplannen en de GHG Reporting Protocol-bedrijfsnorm7 en maakt gebruik van de juiste emissiereconversiefactoren van de overheid voor de rapportage van broeikasgassen door bedrijven. Voor onze analyse hebben we bronnen van ADEME, DEFRA en EEA gebruikt om onze CO2-voetafdruk te berekenen. Deze worden erkend en aanbevolen als betrouwbare bronnen voor broeikasgasemissiefactoren door verschillende nationale en internationale organisaties, waaronder regeringen.

De Scope 1- en Scope 2-emissies zijn gerapporteerd in overeenstemming met de SECR-vereisten en de vereiste subset van Scope 3-emissies is gerapporteerd in overeenstemming met de gepubliceerde rapportagenorm voor Koolstofreductieplannen en de Corporate Value Chain (Scope 3)-standaard.

Dit Koolstofreductieplan is beoordeeld en afgetekend door de raad van bestuur van Projective Group.

Stefan Dierckx, Algemeen directeur Officer
Datum: 7/13/2023

Referentie-informatie

Naam van het beleid: Koolstofreductieplan

Beleidsverantwoordelijkheid: Will Thomas

Belangrijke contactpersonen: Will Thomas, Dries Boonen

Beleidsversie: 1.0

Goedgekeurd door: Stefan Dierckx,Koen De Smet, Laurent Zintz

Datum van goedkeuring: Juni 2023

Volgende herziening: Juni 2024

Beleidsevaluatoren

RolNaamHerziening voltooid
CEOStefan DierckxJa
Projective Group Raad van bestuurFrank Verhaegen; Jurgen Ingels; Ruben Monballieu; Toby Pearson; Stefan Dierckx; Laurent Zintz; Corjan Mol (waarnemer); Peter Wens (waarnemer); Stephanie Massart (waarnemer)Ja
CFOLaurent ZintzJa
KantoorverantwoordelijkenKoen De Smet (BE); Jaco Booster (NL); Will Thomas (UK); Kersten M. Meyer (DE)Ja
Lokale managementteamsBE: Koen De Smet; Mike Leerdam; Sofie Sterken; Mikael Tichelaer; Ilse Roosens; Leslie Hemmerechts; Steven Thill
NL: Corjan Mol; Koos Haakma; Paul Jans; Piet Impens; Robert de Jong
UK: John Taylor; Alex Gilbert; Charlotte Evridipes; John Parker; Jo-nathan Rose; Matthew Fivelman; Melanie Jenner; Nicolas Micheli; Toby Pearson
DE: Kersten M. Meyer; Ute Herzog; Jeroen van der Eerden
FR: Nadezda Kozlova; Philippe Deniau
Ja
Hoofd vlootWillem Du Bois (BE); Ellen-Claire Heinis (NL)Ja
Cultuur & gemeenschappen pijlersBE: Ilse Roosens; Rea Bakiasi; Angela Van Den Bogaerde; Evi Buelens; Jade Heuts; Ellen Delagrange; Trang Tuyet Huynh
NL: Femke Duijvestijn
UK: Charlotte Evripides; Denise Mitchell, Ian Stephenson; Dominic Boyce; Annerie Veldsma
DE: Ute Herzog
FR: Nadezda Kozlova
Ja