LEES
Pensioenen Risk & Compliance

AFM: Communicatieplan WTP moet concreter

Datum:7 mei 2024

De kwaliteit van de communicatieplannen van pensioenfondsen rondom Wtp laat nog te wensen over, stelt de AFM. De kern van de feedback: de plannen moeten concreter en specifieker. Een uitdaging waarin nog flinke stappen te zetten zijn. Projective Group onderkent dit en ziet de oplossing in het denken vanuit deelnemersperspectief. In dit artikel geven we 7 concrete tips om het communicatieplan te verbeteren.

Het Wtp-communicatieplan

Het communicatieplan is een vereist onderdeel van het Wtp implementatieplan. Het doel van dit communicatieplan is (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden duidelijk maken wat de gevolgen zijn van de transitie voor hun pensioen. De nieuwe ‘zorgplichtnorm’ keuzebegeleiding vraagt namelijk van pensioenfondsen dat zij deelnemers helpen keuzes te maken die aansluiten bij hun behoeftes en doelstellingen. Dat begint met een goed begrip over de nieuwe pensioenregeling.

In het communicatieplan wordt onder ander opgenomen wat de kenmerken zijn van het fonds, de doelgroepen, doelen en hoe, wanneer, wat aan wie gecommuniceerd wordt over invoering van de nieuwe pensioenregeling. Omdat het communicatieplan een langere periode bestrijkt is het van belang om periodieke evaluatie- en meetmomenten in te bouwen zodat bijsturing mogelijk is. Uiteindelijk moet dit plan worden voorgelegd aan de AFM.

Guidance AFM

De AFM heeft in 2023 een leidraad opgesteld met daarin duidelijke guidance voor het communicatieplan. Op basis van deze leidraad is goed vast te stellen welke verwachtingen de AFM heeft over het communicatieplan. Daarnaast heeft de AFM onlangs voorbeeld terugkoppeling op het communicatieplan. Hierin staat de belangrijkste feedback gebundeld.

7 tips voor een concreet communicatieplan

Communicatie met deelnemers over pensioen en zorgdragen dat zij de gevolgen van de transitie voor hun pensioen begrijpen is een kritische succesfactor. Het belang van een goed doordacht communicatieplan is dus groot. Deze tips helpen bij het concretiseren ervan.

  1. Maak het plan niet alleen voor de toezichthouder. De beoordeling door de AFM is belangrijk in het transitieproces, maar uiteindelijk moet het plan werken voor het fonds en de deelnemers. Daarom is het belangrijk om vanuit de eigen doelstellingen een plan op te stellen dat bruikbaar is in de uitvoering. Het is belangrijk daarbij ook de randvoorwaarden van de AFM te betrekken.
  2. Werk de verschillende communicatiedoelgroepen voldoende uit. Hoe specifieker de doelgroepen zijn ingedeeld, hoe specifieker het plan wordt. Een generieke doelgroep resulteert gemakkelijker in algemene communicatie.
  3. Formuleer doelstellingen vanuit het perspectief van de deelnemer en voorzie het plan van meet- en evaluatiemomenten. De communicatie rondom Wtp is er voor de deelnemers. Zij moeten de boodschappen begrijpen en weten wat voor hen relevant is. Formuleer doelstellingen daarom vanuit het deelnemersperspectief. Met algemene doelstellingen ontstaat het risico dat het minder gericht is op de deelnemer en moeilijker interpreteerbaar. Hoe specifieker de doelstelling, hoe efficiënter de meetmomenten en eventuele bijsturing.
  4. Maak de communicatieboodschap voldoende specifiek per doelgroep. Iedere doelgroep heeft een andere informatiebehoefte. Er bestaat onderscheid tussen algemene en persoonlijke communicatie. Daar speel je op in. Besteed niet alleen aandacht aan de positieve communicatie, maar wees ook transparant over de nadelen en risico’s voor deelnemers.
  5. Zorg voor voldoende samenhang. Verschillende boodschappen moeten elkaar versterken. Uit het communicatieplan moet blijken voor welke doelgroep welke boodschap relevant is en welke doelstelling het bereikt. Controleer of er samenhang is tussen de communicatieboodschappen per doelgroep.
  6. Verwerk de aandachtspunten van de AFM in het plan. De feedback van de AFM is er niet voor niets. Neem de volgende punten ter harte: Is het plan voldoende concreet? Is de reguliere communicatie onderdeel van het plan en is de samenhang duidelijk? Zijn de boodschappen voldoende concreet? Wordt er aandacht besteed voor mogelijke vragen van deelnemers?
  7. Laat het plan lezen door mensen buiten het Wtp-team. Om zeker te weten dat de boodschap door iedereen begrepen wordt en er niet uitgegaan is van voorkennis, loont het om het plan te laten lezen door mensen met afstand tot de transitie en communicatie.

Deze tips kunnen een extra handvat zijn bij het creëren van een concreet communicatieplan. Maar soms geven vreemde ogen het laatste zetje om een goed plan op te stellen. Projective Group ondersteunt veel pensioenfondsen bij de Wtp-transitie. Wij kennen de uitdagingen waar pensioenfondsen mee te maken hebben. We combineren onze jarenlange ervaring bij toezichthouders en ervaring met communicatietrajecten over complexe financiële producten met consumenten. Wij denken graag mee over de opzet en inrichting van het communicatieplan en kunnen deze ook reviewen.