robert slange

Robert Slange

Risk & Compliance consultant

Robert is een regelgevende en compliance consultant en heeft een sterke achtergrond in regelgeving en compliance kwesties voor fondsbeheerders en aanverwante MiFID diensten. Hij is sterk in het adviseren van financiële instellingen op een pragmatische over hun governance en alle regelgevingskwesties. Uitstekende connecties met toezichthouders en is goed op de hoogte van hun aanpak en manier van denken, waardoor hij financiële instellingen.

Relevante ervaring

 • Voorbereiding van vergunningsaanvragen voor AIFM/UCITS-beheerders, waaronder:
  • Bestuursstructuur bespreken/ontwerpen
   • Opstellen/herzien van handleidingen voor bedrijfsvoering en diverse vereiste beleidsregels
 • Geschiktheid/integriteit van potentiële bestuursleden beoordelen (inclusief voorbereiding op gesprek met toezichthouder)
 • Assisteren bij licentieprocedures of andere kwesties met toezichthouders (NL, Luxemburg)
 • Adviseren over verschillende AIFMD/ UCITS of Marktmisbruik topis
 • Lid van de adviesgroep van het Permanent ComitéBeleggingsbeheervan ESMA (2010-2016)
 • Implementatie van AIFMD, UCITS en MiFID II bij fondsbeheerders
 • Fondsbeheerders helpen bij de implementatie van SFDR