LEES
Risk & Compliance ESG & Duurzaam financieren

Nieuw: Regulatory update ESG Extended

Datum:10 april 2024

Met behulp van compliance software Ruler volgt Projective Group de ontwikkelingen in de financiële wetgeving op de voet. We bepalen de impact van aankomende veranderingen en vertalen deze naar de dagelijkse praktijk van onze klanten.  

Elk kwartaal geven we in onze  Regulatory Updates een gestructureerd overzicht van de wijzigingen in de regelgeving en de gevolgen daarvan voor financiële instellingen. Daar hoort ook de ESG-regelgeving bij, voor zover die rechtstreeks op u van toepassing is. Tot zover niets nieuws.  

Maar hoe ga je om met de volgende situatie?

Stel je overweegt te investeren in een “groene vloot” aan schepen.

Ben je dan op de hoogte van de 'blauwe' ontwikkelingen in de EU, waaronder

  • bindende grenswaarden voor geluidsoverlast onder water (gezondheid van het zeeleven); of
  • de politieke overeenstemming over een EU-breed certificeringssysteem voor koolstofverwijdering (ook van toepassing maritieme koolstofverwijdering); en
  • de EU-wet natuurherstel, die tot doel heeft 20% van de zee en het land van de EU te herstellen?  

Wat als je nou makkelijk en overzichtelijk inzicht krijgt in ESG regelgeving die misschien niet rechtstreeks op u van toepassing is maar indirect wel van belang is? Dat je helpt bij het nemen van een weloverwogen beslissing, omdat je in staat bent om de ESG impact mee te nemen in de besluitvorming? 

Reden voor Projective Group om haar blik op ESG te verruimen met de Regulatory Update ESG Extended.

De Regulatory Update ESG Extended met EU ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld:

  • Voedsel;
  • Energie; 
  • Social;
  • Water; 
  • Mobiliteit;
  • Biodiversiteit;
  • Maakindustrie

De Regulatory Update ESG Extended geeft je inzicht in ESG regelgeving die misschien niet rechtstreeks op u van toepassing is maar die er wel toe doet..

Kijk je met ons mee?

Onze regulatory update specialists