Danielle Geelen

Danielle Geelen

Risk & Compliance consultant

Daniëlle is jurist en regelgever consultant met een sterke focus op de interpretatie en implementatie van financiële regelgeving. De afgelopen jaren heeft ze zich voornamelijk gericht op duurzaamheidswetgeving, waaronder de SFDR en MiFID duurzaamheidsvoorkeuren.

Als ervaren jurist is ze goed in staat om te adviseren over verschillende juridische onderwerpen, waarbij ze een praktische benadering hanteert. Ze treedt ook op als interim juridisch adviseur.

Ze weet juridisch complexe problemen terug te brengen tot de kern, praktische oplossingen te vinden om ze op te lossen en de oplossing op een begrijpelijke manier te communiceren. 

Relevante ervaring

  • De afgelopen jaren heeft ze veel ervaringopgedaan met het implementeren van nieuwe ESG wetgeving, waarbij ze verschillende financiële instellingen heeftgeholpen om aan de nieuwe regels te voldoen.
  • Implementeren en interpreteren van wet- en regelgeving, waaronder SFDR, MiFID II, CCD, MCD en PSD
  • Optreden als interim juridisch adviseur voor banken enbeleggingsondernemingen
  • Op een praktische manier juridisch adviesgeven over de vereisten van de Nederlandse toezichtwetgeving
  • Juridische kwalificatiememo'sschrijven
  • Trainingen/workshops geven
  • Regelgevingsupdates voorbereiden en presenteren
  • Redacteur Ruler