LEES
Pensioenen

Het Nederlandse pensioenstelsel klaarmaken voor de toekomst

Datum:22 september 2023

PensioenLab is in 2012 gestart met als doel enerzijds jongeren te betrekken bij pensioenvraagstukken en anderzijds hun stem te laten horen in de pensioenwereld. Dit jaar sloot ook consultants van Projective Group's Pensions & Insurance (P&I) praktijk zich aan. Op donderdag 11 mei 2023 vond het slotevenement van PensioenLab plaats. Na maandenlang verdiepen in de pensioensector was het tijd om samen met een groep enthousiaste young professionals een leerzame reis af te ronden.

De afgelopen maanden heeft een groep gepassioneerde deelnemers zich gebogen over verschillende onderwerpen uit de pensioensector, waaronder duurzaamheid en communicatie. Tijdens het slotevenement hadden we het voorrecht om potentiële ideeën en verbeteringen voor de Nederlandse pensioensector te presenteren onder toeziend oog van ervaren experts in de sector. 

Babs Kerkhoven & Loek Egbers tijdens hun presentatie bij PensioenLab
Babs Kerkhoven & Loek Egbers tijdens hun presentatie bij PensioenLab

PensioenLab organiseerde maandelijkse sessies en nodigde jonge professionals uit om zich actief in te zetten voor een toekomstbestendig Nederlands pensioenstelsel. De missie van PensioenLab is om jongeren te betrekken bij pensioenzaken en ervoor te zorgen dat hun stem wordt gehoord in de Nederlandse pensioensector. Uiteraard biedt dit de mogelijkheid voor onze Pensioenen & Verzekeringen (P&I) consultants om meer te leren over de Nederlandse pensioensector en om te participeren.

Het is tijd voor pensioenfondsen om hun verantwoordelijkheid te nemen in het leiden van de overgang naar een duurzamere beleggingsportefeuille.

Babs Kerkhoven en Loek Egbers hebben de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar duurzaamheid in de pensioensector. Tijdens hun onderzoek naar de pensioensector werd duidelijk dat duurzaam beleggen cruciaal is voor een betere toekomst. Het is tijd voor pensioenfondsen om verantwoordelijkheid te nemen in het leiden van de transitie naar een duurzamere beleggingsportefeuille. De eerste stap die we hierin hebben gezet is om te definiëren wat duurzaam beleggen (duurzaam beleggen, SRI) precies is. Duurzaam beleggen betekent dat beleggers investeren in organisaties en projecten die naast financieel rendement prioriteit geven aan investeringen die bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de Verenigde Naties.

We realiseerden ons snel dat de bestaande wetgeving onvoldoende stimulansen biedt voor pensioenfondsen om verandering te stimuleren. Bovendien is er bezorgdheid over de winstgevendheid van duurzaam beleggen en het potentiële gebrek aan diversificatie in de beleggingsportefeuilles van pensioenfondsen als duurzaamheid op grote schaal prioriteit krijgt. Op dit moment zijn de activa van pensioenfondsen voornamelijk belegd in hoogrenderende aandelen in plaats van duurzame (lange termijn) beleggingen. Met de recente verbetering van de financiële positie van pensioenfondsen is er nu een kans om duurzame beleggingen met een langetermijnbeleggingshorizon te omarmen.

Ons laatste advies draait om de centrale vraag: "Hoe kunnen pensioenfondsen effectief inspelen op de toenemende druk vanuit wetgeving en maatschappij om duurzamer te beleggen?". We bieden een tweeledige aanbeveling die geïntegreerd kan worden in de huidige herziene "Gedragscode voor Pensioenfondsen".

Aanbeveling #1: Investeringsquota

Onze eerste aanbeveling voor de gehele Nederlandse pensioenmarkt is het vaststellen van een quotum voor duurzame beleggingen in hun portefeuilles. Door gebruik te maken van het bestaande SDI-Asset Owner Platform raamwerk, kunnen pensioenfondsen bepalen of een belegging aansluit bij één (of meer) van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen voor 2030 van de Verenigde Naties, waardoor compliance voldoet aan het vastgestelde minimumquotum.

Aanbeveling #2: Duurzame investeringen

Naast een quotum zouden pensioenfondsen in hun beleggingsbeleid voorwaarden moeten opnemen die betrokkenheid bij niet-duurzame organisaties en projecten vereisen. Het is essentieel voor pensioenfondsen om concrete afspraken te maken met investeringspartijen over hoe zij deze niet-duurzame entiteiten kunnen stimuleren om, voor zover mogelijk, duurzamer te gaan ondernemen. Succes op de lange termijn is afhankelijk van het omzetten van niet-duurzame beleggingen in duurzame beleggingen, en pensioenfondsen moeten een duidelijk standpunt innemen en deze aanpak communiceren. Een pensioenfonds kan bijvoorbeeld blijven investeren in een bedrijf dat fossiele brandstoffen gebruikt, maar tegelijkertijd gaat het investeringsbedrijf in gesprek met dat bedrijf om de uitstoot te verminderen en passende afspraken te maken.

QUOTE: Het is essentieel voor pensioenfondsen om concrete afspraken te maken met investeringspartijen over hoe zij niet-duurzame entiteiten kunnen aanzetten tot een duurzamere bedrijfsvoering.

Onze consultants' take aways

Babs Kerkhoven, Business Consultant van P&I blikt terug op haar ervaring bij PensioenLab en geeft aan hoe verrijkend het was. Het programma gaf haar waardevolle inzichten in de Nederlandse pensioenmarkt en de bijbehorende uitdagingen. Het was een unieke kans om andere jonge professionals te ontmoeten die ook geïnteresseerd waren in de complexiteit van pensioenen. Het interactieve karakter van PensioenLab bevorderde boeiende discussies en kennisdeling tussen deelnemers met verschillende achtergronden. Het hoogtepunt van haar ervaring was het slotevenement, waar zij en Loek de kans kregen om de resultaten van hun groep te presenteren aan experts uit de sector.

Het was een unieke kans om andere jonge professionals te ontmoeten die ook geïnteresseerd waren in de complexiteit van pensioenen.

Loek Egbers heeft zich als Management Trainee Consultant gespecialiseerd in het uitvoeren van projecten binnen de Nederlandse pensioensector. Met een groeiende interesse in dit vakgebied, heeft Loek de afgelopen maanden besteed aan het leren kennen van de complexiteit ervan. Deelname aan de PensionLab cursus is voor hem van onschatbare waarde gebleken en heeft hem diep inzicht gegeven in de werking van de Nederlandse pensioensector.

Over Projective Group

Projective Group is opgericht in 2006 en is een toonaangevende veranderspecialist voor de financiële sector. Met diepgaande expertise op practices in Data, Payments, Transformatie en Risk & Compliance.

We worden binnen de sector erkend als een leverancier van complete oplossingen, die samenwerkt met klanten in de financiële dienstverlening om oplossingen te bieden die zowel holistisch als pragmatisch zijn. We hebben ons ontwikkeld tot een betrouwbare partner voor bedrijven die willen gedijen en bloeien in een steeds veranderend landschap van financiële dienstverlening.