LEES
Pensioenen

De Wet Toekomst Pensioenen (FPA) uitgelegd

Datum:1 augustus 2023

Op 1 juli 2023 treedt officieel de Wet Toekomst Pensioenen, afgekort FPA (of Wet Toekomst Pensioenen - WTP) in werking, een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van het Nederlandse pensioenstelsel. Deze wet is een belangrijke hervorming om het Nederlandse pensioenstelsel evenwichtiger, flexibeler, persoonlijker en transparanter te maken. Het heeft invloed op alle drie de pijlers van het Nederlandse pensioenstelsel en daarmee op bijna alle pensioenregelingen.

Van toegezegd-pensioenregeling naar toegezegde-bijdrageregeling

In het nieuwe systeem ligt de nadruk in de tweede pijler op de premiebijdragen en zijn de pensioenuitkeringen niet langer gebaseerd op opgebouwde rechten zoals gebruikelijk in de huidige middelloonregelingen. Dit betekent dat de overgang wordt gemaakt van een 'Defined Benefit' (DB) naar een 'Defined Contribution' (DC) systeem. Deze verandering heeft grote gevolgen voor (gewezen) deelnemers en gepensioneerden, omdat bijna alle bestaande pensioenregelingen gebaseerd zijn op opgebouwde rechten. Het heeft ook een aanzienlijke impact op pensioenfondsen, dienstverleners en andere entiteiten in de sector.

De overgang naar het nieuwe pensioenstelsel is een complexe en unieke operatie. Er is een overgangsfase gestart die loopt tot 1 januari 2028, waarin de sector werkt aan de implementatie van de maatregelen uit de POV en de daaruit voortvloeiende regelgeving. Het doel is om tegen die datum alle pensioenregelingen aan te passen aan het nieuwe systeem. De uitdaging is om een systeem te creëren dat het volledige vertrouwen geniet van de deelnemers en om dit op een gecontroleerde en kostenefficiënte manier te doen.

De overgang naar het nieuwe pensioenstelsel is een complexe en unieke operatie. De uitdaging is om een systeem te creëren dat het volledige vertrouwen geniet van de deelnemers en om dit op een gecontroleerde en kostenefficiënte manier te doen.

De overgang van DB naar DC heeft in verschillende landen al plaatsgevonden en het is bijna overal gebruikelijk om opgebouwde rechten niet over te dragen naar de nieuwe pensioenregeling. Dit betekent dat in andere landen de twee soorten regelingen nog geruime tijd naast elkaar zullen blijven bestaan.

Erin zeilen

Het unieke van de FPA is de massale omzetting van opgebouwde pensioenrechten naar nieuwe beschikbare premieregelingen (ook wel 'erin varen' of 'invaren' genoemd). Dit is nog niet eerder op deze schaal gedaan. Het invaren brengt zowel operationele uitdagingen met zich mee, zoals data kwaliteit en communicatie, als belangrijke inhoudelijke kwesties, zoals het bepalen van de juiste compensatie voor groepen belanghebbenden die nadelige gevolgen kunnen ondervinden van de overgang naar het nieuwe systeem.

Voor een succesvolle implementatie is een geïntegreerde aanpak nodig.

De overgang naar het nieuwe pensioenstelsel kent verschillende thema's en een succesvolle implementatie vereist een integrale aanpak van deze thema's. De betreffende pagina introduceert deze thema's en bespreekt zowel de grote lijnen als de details. Er wordt ingegaan op de uitdagingen en kansen die de POV met zich meebrengt, met als uiteindelijk doel een succesvolle, beheerste en kostenefficiënte overgang naar het nieuwe stelsel. Een systeem dat evenwichtiger, flexibeler, persoonlijker, transparanter en duurzamer is.

Realisatie en implementatie van de Wet Toekomst Pensioenen

Vanaf 1 juli 2023 wordt de FPA van kracht. Vanaf deze datum kunnen alle betrokken partijen de overstap maken naar een pensioenregeling die voldoet aan de FPA. Omdat de overgang van het huidige pensioenstelsel naar het nieuwe pensioenstelsel een omvangrijke operatie is, waarbij het opgebouwde pensioen wordt omgezet in individuele pensioenpotjes, is het cruciaal om dit zorgvuldig en gecontroleerd uit te voeren en hierover transparant en begrijpelijk te communiceren. De realisatie en implementatie van de POV vindt plaats in drie fasen:

  1. De voorbereidingsfase, waarin de arbeidsvoorwaardelijke afspraken over de nieuwe pensioenregeling en de omzetting van pensioenaanspraken worden gemaakt.
  2. De overgang naar de FPA, waarbij de nieuwe pensioenregeling wordt geïmplementeerd en de aanspraken worden omgezet in individuele pensioenpotten. Dit moet uiterlijk op 1 januari 2027 zijn afgerond.
  3. De compensatiefase, waarin eventuele negatieve effecten van het omzetten van de aanspraken in individuele pensioenpotten worden gecompenseerd (over een periode van 10 jaar).

Visie van Projective Group

De meeste partijen die actief zijn in de pensioensector krijgen te maken met de implementatie van de FPA. Nieuw beleid, nieuwe processen, IT-aanpassingen, compliance vraagstukken, beheersbaarheid, communicatie en risk management zijn allemaal uitdagingen die zich voordoen. Onze consultants beschikken over de kennis en expertise om onze klanten door middel van adviserende of uitvoerende ondersteuning bij te staan bij het realiseren of behouden van een integrale en beheerste bedrijfsvoering bij de realisatie en implementatie van de FPA.

Geïnteresseerd in meer informatie? Neem hier contact met ons op.

Over Projective Group

Projective Group is opgericht in 2006 en is een toonaangevende veranderspecialist voor de financiële sector. Met diepgaande expertise op practices in Data, Payments, Transformatie en Risk & Compliance.

We worden binnen de sector erkend als een leverancier van complete oplossingen, die samenwerkt met klanten in de financiële dienstverlening om oplossingen te bieden die zowel holistisch als pragmatisch zijn. We hebben ons ontwikkeld tot een betrouwbare partner voor bedrijven die willen gedijen en bloeien in een steeds veranderend landschap van financiële dienstverlening.