LEES
Pensioenen Case

De Wet Toekomst Pensioenen: Hoe Projective Group de hervorming van het Nederlandse pensioenstelsel ondersteunt

De uitdaging

  • Klanten hebben hulp nodig bij het nauwkeurig, volledig en op tijd implementeren van de nieuwe Pensioenwet.
  • In 2028 moet de hele Nederlandse pensioensector zijn omgevormd.
  • De weg naar implementatie is lang en complex, met veel deadlines die gehaald moeten worden.
  • Er zijn veel onderlinge afhankelijkheden tussen belanghebbenden.

 

Onze aanpak

  • Afhankelijk van de klant: de behoeften van pensioenfondsen, vermogensbeheerders en kleine of grote pensioenaanbieders kunnen heel verschillend zijn.
  • Een gemene deler is de projectmatige aanpak om de juiste doelstellingen en het uit te voeren werk te definiëren.
  • Dankzij onze uitgebreide kennis van de sector als geheel kunnen we deadlines in de gaten houden en anticiperen op veranderingen in de verschillende entiteiten.

 

Belangrijkste resultaten

  • Voor pensioenfondsen: begeleiding, programmaplanning, opstellen van beleidsdocumenten.
  • Voor pensioenaanbieders: opstellen van projectplannen, roadmaps, algemene ondersteuning, zorgen dat IT deliverables voorbereid en klaar zijn.
  • De meest concrete resultaten, gebaseerd op deze routekaarten en beleidsdocumenten, zullen in de komende maanden en jaren volgen.
Datum:9 augustus 2023

Met de Wet Toekomst Pensioenen ondergaat het pensioenstelsel in Nederland een uiterst complexe hervorming. Pensioenfondsen, vermogensbeheerders, sociale partners en pensioenuitvoerders staan voor een enorme opgave: alles op de juiste manier, op het juiste moment voor elkaar krijgen. Er ligt een lange en uitdagende weg in het verschiet om deze nieuwe Pensioenwet te implementeren, maar maak je geen zorgen. Wij zijn er voor begeleiding, expertise en ondersteuning.

Het pensioenstelsel transformeren

In Nederland bevindt de hele pensioenwetgeving zich midden in een transformatie. De Wet Toekomst Pensioenen is op 1 juli 2023 in werking getreden. Op 1 januari 2028 moeten alle bestaande pensioenregelingen zijn aangepast. Dat lijkt misschien tijd genoeg, maar er moeten onderweg veel stappen worden genomen door veel verschillende spelers. En dan is er nog alle technologie die veranderd moet worden. Kortom, de transformatie van het pensioenstelsel in Nederland is een enorme onderneming die de steun van pensioenexperts nodig heeft. Dus daar komen wij om de hoek kijken.

Lees dit artikel voor meer informatie over de vier fasen van de Future of Pensions Act.

Hetzelfde, maar anders

Of de klant nu een vermogensbeheerder, een pensioenuitvoerder of een pensioenfonds is, de vraag die hen bij ons brengt is altijd dezelfde: hoe kunnen we de nieuwe Pensioenwet (Wet Toekomst Pensioenen) volledig, tijdig en accuraat uitvoeren?

Of de klant nu een vermogensbeheerder, een pensioenuitvoerder of een pensioenfonds is, de vraag die hen bij ons brengt is altijd dezelfde: hoe kunnen we de nieuwe Pensioenwet (Wet Toekomst Pensioenen) volledig, tijdig en accuraat uitvoeren?

Als je aan zo'n complex project begint, is het belangrijk om precies te weten wat je moet doen en wanneer. Dat is voor elke klant anders. Vermogensbeheerders moeten bijvoorbeeld andere dingen doen dan pensioenfondsen. Een pensioenuitvoerder moet een plan ontwikkelen om zijn processen en systemen klaar te maken voor de overgang naar het nieuwe pensioensysteem. Ze moeten er ook voor zorgen dat hun klanten tijdig worden geïnformeerd over wat er in de loop van deze periode van vijf jaar voor hen gaat veranderen. Er is dus veel om over na te denken en het kan soms lastig zijn. Het is bijvoorbeeld geen gemakkelijke taak om mensen uit te leggen hoeveel kapitaal ze hebben in het nieuwe systeem.

Complexe onderlinge afhankelijkheden

We werken met alle partijen die betrokken zijn bij de pensioentransitie, met uitzondering van de sociale partners. Of we nu meer aan de beleidskant werken (bijvoorbeeld voor een pensioenfonds) of aan de operationele kant (bijvoorbeeld voor een pensioenuitvoerder), we hanteren altijd een projectmatige aanpak, waarbij we zorgvuldig de juiste doelstellingen definiëren. De volgende stap is het ontwerpen van een gedetailleerd projectplan met concrete acties om die doelstellingen te bereiken.

Er is veel onderlinge afhankelijkheid in de Nederlandse pensioenketen. Voor de hervorming van het pensioenstelsel betekent dit dat meerdere projecten binnen verschillende organisaties op elkaar moeten worden afgestemd en uiteindelijk voor 1 januari 2028 moeten worden opgeleverd. Wij kunnen hierbij van grote waarde zijn, omdat we betrokken zijn bij veel projecten met verschillende klanten die verschillende belanghebbenden in de Nederlandse pensioensector vertegenwoordigen. Hierdoor hebben we een goed inzicht in wat er nodig is om de deadlines te halen. We kunnen deze afhankelijkheden goed in de gaten houden en op de juiste manier managen.

Dit is waar onze unieke kracht ligt: we zijn niet alleen projectmanagers, we hebben een breed netwerk van experts. Onze brede expertise over dit complexe onderwerp helpt onze consultants binnen Projective Group niet alleen efficiënt te werken, maar ook collega's te ondersteunen. We zijn als een korfgeest.

We zijn niet alleen projectmanagers, we hebben een breed netwerk van experts.

Samenwerken

De nieuwe Pensioenwet bevat veel nieuwe concepten en vereisten. Als iets onbekend is, kan het in het begin moeilijk zijn om te beslissen hoe je ermee omgaat. Omdat de Nederlandse pensioenmarkt zo verzadigd is, is het voor een pensioenfonds niet echt mogelijk om van aanbieder te veranderen. Daarom hebben sociale partners, pensioenfondsen en pensioenuitvoerders elkaar om advies gevraagd. Er is geen concurrentie, dus ze zijn vrij om elkaar te helpen en samen te werken. Projective Group biedt momenteel ondersteuning aan twee van de drie grootste pensioenuitvoerders in Nederland. Onze consultants kan samenkomen om te brainstormen, uitdagingen te bespreken en effectieve oplossingen te vinden.

Nog maar het begin

Als je kijkt naar het tijdschema voor de implementatie van de Wet Toekomst Pensioenen, dan zijn we nu aan het einde van het besluitvormingsproces. Wanneer de besluiten van de pensioenfondsen en de sociale partners zijn afgerond, vormen zij het feitelijke kader voor de pensioenuitvoerders. Tot nu toe hebben we de pensioenfondsen ondersteund door programmaplannen op te stellen en beleidsdocumenten voor hen op te stellen. Voor de pensioenuitvoerders hebben we projectplannen en routekaarten gemaakt, ervoor gezorgd dat de IT-resultaten klaar zijn en algemene organisatorische en projectondersteuning geboden. De meeste belangrijke resultaten zullen echter pas over enige tijd zichtbaar zijn.

Wil je meer weten over de Toekomst Pensioenwet? Bekijk dan ons artikel 'De FPA uitgelegd'.

Over Projective Group

Projective Group , opgericht in 2006, is een toonaangevende veranderspecialist voor de financiële dienstverlening. We worden binnen de sector erkend als leverancier van complete oplossingen en werken samen met klanten in de financiële dienstverlening om oplossingen te bieden die zowel holistisch als pragmatisch zijn. We hebben ons ontwikkeld tot een betrouwbare partner voor bedrijven die willen gedijen en bloeien in een steeds veranderende financiële sector.