Gerard Jong

Gerard Jong

Risk & Compliance Consultant

Gerard is een grondig, kritisch en kwaliteitsbewust consultant. Maar met het vermogen om te relativeren. te relativeren. Het blijft tenslotte mensenwerk. De uitdagingen waar (financiële) bedrijven voor staan zijn groot, complex en talrijk. Hoe te voldoen aan de sterk toegenomen verwachtingen van de samenleving over duurzaamheid, goed ondernemingsbestuur en het voorkomen van financiële criminaliteit? In hun streven naar waardecreatie op lange termijn (en het behoud ervan), besteden oprechte en goed geleide organisaties aandacht aan de belangen van al hun stakeholders. Gerard helpt hen daar graag bij, door analyse, evaluatie en advies, gericht op preventie. En op basis van zijn meer dan 23 jaar ervaring als advocaat, toezichthouder, compliance officer , en interne auditor in het hart van de financiële sector.

Relevante ervaring

  • Lid van speciale teams die financiële instellingen adviseren over vergunningaanvragen bij de AFM.
  • Vertrouwd adviseur voor gereguleerde bedrijven (zowel beursgenoteerd als niet-beursgenoteerd) op compliance met betrekking tot deNederlandse wet- en regelgeving op het gebied van financieel toezicht.
  • Onafhankelijke accountant van bedrijven die moeten voldoen aan de eisen van deWet op het financieel toezicht (Wft) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
  • Procesvertegenwoordiger voor gereguleerde bedrijven in geschillen met de toezichthouder.
  • Docent voor The Ministry of Compliance, Compliance Officer Training (een initiatief van PGNL) en coördinator/docent voor de cursus Risk Management &Compliance, onderdeel van de postdoctorale Executive MSc of Internal Auditing (EMIA) studie, Amsterdam Business School/Universiteit van Amsterdam.
  • Auteur van diverse publicaties, zowel intern (website, nieuwsbrieven, Wiki-pagina's), als extern (juridische tijdschriften).